Bezpečnost IS

Řízení IS je součástí vrcholového řízení organizace.

Cílem předmětu Bezpečnost IS je naučit studenty chápat bezpečnost informací a IS jako součást běžné praxe, rozlišovat základní a podstatné pojmy a vazby mezi nimi, znát základní postupy při zajištění bezpečnosti v rámci projektové činnosti, při kooperaci v týmech v různých rolích, v manažerských rolích i v konzultantských rolích zaměřených na bezpečnostní analýzu a audit informačních systémů.

  • Definice pojmů a základní principy. Data, informace, bezpečnost dat.
  • Kybernetická bezpečnost. Ochrana, systém, požadavky na informace, vlastnosti informace.
  • Základní principy. Konceptuální modely bezpečnosti informace, metody reakce na riziko
  • Legislativní prostředí, zákony. Přehled legislativního prostředí v České republice.

Václav Baroch

  • Ve své práci propojuje světy IT a financí.
  • Je spoluzakladatelem dvou úspěšných startupů a má pracovní zkušenosti z malých podniků, bank a finančních institucí. 

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Můj nejoblíbenější vyučující!

Poměrně náročné téma podáno velmi zajímavou a obohacující formou. Díky!

Nejlepší!