Diverzity management

Pojem diverzity se nejčastěji překládá jako rozmanitost.

Předmět Diverzity management se zabývá principy řízení diverzity (různorodosti) v organizacích. Cílem předmětu je objasnit studentům význam diverzity pro efektivitu organizace a do budnoucna nutnost práce s lidskými zdroji v globalizujícím se prostředí a za stále většího využití technologií pro práci z nejrůznějších částí planety. Pozornost je věnována pojmům souvisejícím s diverzitou, jeji vymezení, charakteristick problémy a přínosy.

 

  • Diverzita. Vymezení pojmu diverzita. Interní a externí faktory diverzity. Různorodost jedinců.
  • Práce s diverzifikovanými skupinami osob. Definice nejčastějších problematických oblastí.
  • Oblasti Diverzity Managementu. Postup implementace diverzity managementu.
  • Diverzity Management v organizaci. Zavádění diverzity managementu na základě strategie.

Lucie Deepo

  • Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM.
  • Ve své specializaci se zaměřuje na management mobility a management rozvoje, vzdělávání a znalostí.
  • Na VŠEM vyučuje Management, Management lidských zdrojů a příbuzné programy v češtině i v angličtině pro bakalářské, magisterské i MBA programy.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Skvělé vedení výuky i využitelnost v praxi.

Velmi přínosné.

Profesionální a zajímavá forma výuky.