FAQ Videa

Jak má video vypadat?

Veškeré náležitosti naleznete v Obecných pokynech ke Spolupráci na video obsahu VŠEM. Videa, která nebudou natočena v souladu s danými pokyny, nebudou posuzována ze strany ADK VŠEM, tedy nezískají žádné bodové hodnocení.

Jak bude video použito?

Zaslaná videa mohou být použita pro propagační účely VŠEM, kdy každý student, který videa natočí za účelem zisku bodů, zároveň souhlasí se zveřejněním svých videí.

Kde najdu témata?

Vybraná témata jsou vždy zasílána ze strany VŠEM dle aktuální potřeby. Případně můžete natočit i vlastní koncept, kdy však dopotučujeme navrhovaný vzhled videa předem konzultovat prostřednictvím Studijních formulářů VŠEM.

Jak mají vypadat reels / TikTok videa?

Specifikace požadované podoby videí naleznete v Pokynech pro reels / TikTok videa, kterými je nutné se během natáčení řídit.

Jakým způsobem zasílám videa?

Veškerá videa zasílejte prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz formou odkazu ke stažení z on-line úložiště, kdy pro tyto účely doporučujeme používat portál Úschovna.cz.

Na čem závisí bodové ohodnocení?

V rámci bodového ohodnocení všech videí posuzuje Administraticní komise VŠEM především jejich originalitu a kvalitu zpracování. Dalším z rozhodujících faktorů je to, zda je video vhodné pro publikování na sociálních sítích VŠEM.