Leadership v manažerské praxi

Vedení lidí, objevování a utužování příslušné kompetence leadera.

Praktická aplikace Leadership v manažerské praxi vychází z potřeb a požadavků manažerské praxe a interaktivně naučí studenty porozumět vedení lidí a objevit i utužit příslušné kompetence leadera.

Role leadera je nejdůležitější manažerská funkce, která rozhoduje o úspěchu či neúspěchu lidí a firem. Ne každý manažer ji adekvátně rozumí a dobře „hraje“. Přijďte si prakticky ověřit, co v praxi opravdu funguje a na co je třeba se zaměřit v nové digitální éře.

  • Studenti se naučí porozumět roli a kompetencím leadera na příkladu světových osobností v businessu i veřejném životě.
  • Studenti se seznámí s vývojem leadershipu a výzvami nové digitální éry vývoje lidské společnosti a firem.
  • Studenti si osvojí nadčasové moderní nástroje a techniky, které v praxi fungují.
  • Studenti se obohatí navzájem kritickými diskusemi nad případovými studiemi a video nahrávkami vybranými z reálného života.

Mirko Křivánek

  • Významný odborník i autor v oblasti managementu a leadershipu.
  • Je žádaným koučem středního a vrcholového managementu malých i velkých firem.

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM