Management rizik

Naučte se různé přístupy k řízení rizik projektů.

Cílem předmětu Management rizik je studium a osvojení si postupů a základních procesů managementu rizik. Student získá znalosti a dovednosti využitelné v praxi při systematické identifikaci a analýze rizik a rizikových faktorů, které v podnicích rozhodují o spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti procesů.

  • Úvod do managementu rizik. Základní pojmy spojené s rizikem. Riziko jako příležitost.
  • Podnikový systém managementu rizik. Základní pojmy. Principy managementu rizik.
  • Identifikace rizik. Analýzy nehod a "skoronehod".
  • Analýza rizik. Základní metody. Požadavky na výběr metod.
  • Ošetření rizika. Nástroje ošetření rizika. Strategie a volba vhodného nástroje.

Zita Prostějovská

  • Dlouhodobě se věnuje problematice projektového řízení.
  • V této oblasti pravidelně přednáší a účastní se na projektech převážně výzkumného charakteru v oblasti managementu ve stavebnictví.

Studijní materiály

  • distribuovány v rámci výuky

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní docentka má výborný přednes, umí studenty zaujmout.

Skvělá vyučující!

Super předmět!