Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Analýza rizik investičních projektů II, Management rizik, Projektové řízení, Projektový management, Riziko a riziková analýza, Workshop MS Teams

Absolventka oboru Pozemní stavby, Fakulty stavební ČVUT v Praze. Doktorské studium v oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví absolvovala na Fakultě stavební ČVUT. Habilitační řízení ukončila v roce 2010 v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví. V roce 2010 Certifikovaný projektový manažer – IPMA level C. Profesně se zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik.

Publikace

 • Kalčev, P., Prostějovká, Z., a BERAN, V. Regionální vývoj cen nemovitostí 1920 - 1944, komparace k hospodářskému vývoji [online]. Business & IT. 2017, 2017(2), s. 44-56. ISSN 2570-7434. Dostupné z: http://bit.fsv.cvut.cz/issue.html
 • Prostějovská, Z., Tománková, J. Project Management: How to Assess a Project’s Success [online]. Business & IT. 2017, 2017(1), s. 2-7. ISSN 2570-7434. Dostupné z: http://bit.fsv.cvut.cz/archive.html
 • Kalčev, P., et al. SeniorCalc. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://seniorskebydleni.sfrb.cz/
 • Kalčev, P., et al. Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry. Dlouhá 741/13, Praha 1: Státní fond rozvoje bydlení. 2015, Dostupné z: http://seniorskebydleni.sfrb.cz/
 • Prostějovská, Z., Hačkajlová, L., Tománková, J. Projektový management. Praha: VŠEM, 2013. 176 s. ISBN 978-80-87839-00-3.
 • Prostějovská, Z. Management rizik. Praha: VŠEM, 2013. 96 s. ISBN 978-80-87839-06-5.
 • Prostějovská, Z., Řezáčová, I., Schneiderová, Š. Life Cycle Energy Analysis of Buildings. In: Proceedings of the Creative Construction Conference 2014. Budapest: Diamond Congress Kft., 2014, p. 485-488. ISBN 978-963-269-434-4.
 • Prostějovská, Z. Trendy developerských bytových projektů v hl. m. Praze. In: Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení. Ostrava: VŠB-TUO, 2010, s. 153-164. ISBN 978-80-248-2184-9.
 • Prostějovská, Z. Databáze developerských projektů. ČVUT 2006-2011 (sledování a analýza dat developerských projektů na území hl. m. Prahy).
 • Prostějovská, Z., Hačkajlová, L., Tománková, J. a kol.: Management výstavbových projektů. ČVUT  Praze. 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.

Pedagogická činnost

 • VŠEM – Projektový management, Management rizik
 • ČVUT v Praze, Fakulta stavební – Řízení stavebních projektů, Management firem, Stavební management

Granty a členství

 • Vzorové projekty nájemního bydlení pro seniory – zpracováno pro SFRB, 2015
 • Výzkumné centrum CIDEAS (2004 – 2011) – podporováno MŠMT
 • VZ05 – Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území
 • Společnost pro projektové řízení

Konference

 • Dynamika proměn bydlení, Regenerace bytového fondu, Ostrava, 2016
 • Enterprise and the Competitive Environment, Brno, 2014
 • Creative Construction Conference, 2014, Budapest