Management změny (v AJ)

Naučíte se rozlišovat všechny typy firemní struktury a naučíte se, na co se při změnách zaměřit.

Předmět Management změny seznamuje studenty se základními typy a dopady změny na organizaci. Absolvent je schopen řídit průběh změny a oslovovat zájmové skupiny ve změně. Důraz je kladen na práci s lidmi během změny a na úlohu komunikace změny a ve změně. Student zná a umí rozlišit typy firemní struktury a dovede navrhnout, na co se při změnách zaměřit. Student rozlišuje a umí podpořit řízení změny v jejich základních fázích, ví, jak lidé změnu prožívají a jak na ni reagují. Absolvent je schopen formulovat plán a postupně implementovat změny v různých typech organizací, ví, jak pracovat s rezistencí a vytvářet commitment.

  • Řízení změn. Vývoj managementu změny, jeho definice a místo v managementu.
  • Modely změn. Lewinův model analyzující protichůdné síly ve změně.
  • Invence a inovace. Jejich konkrétní podoba a zdroje, průmyslová právní ochrana v ČR.
  • Lidé ve změně. Základní role lidí a manažera ve změnách, organizační vztahy.
  • Restrukturalizace. Důvody pro restrukturalizaci, restrukturalizační proces.
  • Lídr pro změny. Rozdíl mezi manažerem a lídrem, transformační leadership.

Enzo Essenza

  • Pracuje jako inovátor v oblastech vzdělávání a HR s dvacetiletou praxí na univerzitách i v privátním sektoru. 
  • Studentům přináší inspirativní pohledy, příklady a zkušenosti z firemního prostředí.
  • Magisterský titul obhájil na Harvard University, doktorát na University of Oxford a docenturu na VŠE.

Studijní materiály

  • distribuovány v rámci výuky

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Předmět mi určitě pomohl pochopit nové věci a něco zajímavého se naučit.

Skvělý přednášející!

Pan docent vede k zamyšlení a rozvoji způsobu myšlení studentů. Velmi prakticky postavená hodina!