Manažerský controlling

Controlling tvoří nezbytnou součást moderních systému řízení.

Cílem předmětu Manažerský controlling je představit controlling jako nedílnou součást moderních systémů řízení, jehož klíčovou rolí je podpora managementu při plánovacích a rozhodovacích procesech. Studenti budou seznámeni s celkovou koncepcí, metodami a nástroji současného controllingu a rolí controllingu při integraci informací z podnikových informačních systémů.

  • Vymezení, vývoj a role controllingu při řízení organizace.
  • Úloha controllingu při integraci požadavků na podnikové informační systémy. 
  • Význam systémů podnikového účetnictví pro řešení controllingových úloh podniku.
  • Controlling nákladů a výnosů. Kategorizace nákladů a výnosů.
  • Řízení nákladů po linii výkonů (produktů). Využití kalkulací v rozhodování organizace.
  • Řízení nákladů po linii útvarů. Systém plánů a rozpočtů v podniku.

Pavel Kovařík

  • V minulosti pracoval ve vrcholných manažerských pozicích, kde se zabýval finančním řízením organizace, systémy controllingu a reportingu, procesy nákupu, logistiky 

    a managementem kvality.
  • Působí rovněž jako externí auditor společnosti DEKRA Certification.

 

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan Ing. Kovařík patří mezi nejlepší lektory na VŠEM.

Chtěla bych moc poděkovat panu inženýrovi za skvělou výuku. Velice oceňuji, že si nás všechny již po první přednášce pamatoval jménem, dokonce kde pracujeme a co děláme. Naše aktivity mimo školu dokázal ocenit a za to největší díky.  Pokud bych si měla představit ideálního lektora, bylo by to takto.

Moc děkuji za tento předmět. Moc se mi líbil přístup vyučujícího svázaný s praxí a styl výkladu. Kladně hodnotím i sdílední materiálů a přednášek z hodiny/videocvičení.