Mezinárodní právo soukromé

Vnitrostátní právní odvětví upravující soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem.

Předmět se zabývá problematikou mezinárodního práva soukromého, tedy právní úpravy vztahů s mezinárodním prvkem. Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled této právní oblasti, která má pro mezinárodní obchodní styk nezastupitelný význam. Výklad zahrnuje jak obecnou část mezinárodního práva soukromého, zejména jeho specifické pojmosloví (kolizní, přímé a imperativní normy, kvalifikace, zpětný odkaz, výhrada veřejného pořádku, aplikace zahraničního práva), tak vybrané oblasti jeho zvláštní části (subjekty MPS, závazkové právo, věcná práva, specifika postavení cizinců).

  • Mezinárodní právo soukromé. Pojem, druhy norem a prameny.
  • Specifické pojmy a instituty MPS. Kolizní, přímé a imperativní normy. Kvalifikační problém.
  • MPS ve zvláštních oblastech práva. Subjekty MPS a právní jednání/zastoupení.
  • Právo mezinárodního obchodu. Subjekty v mezinárodním obchodním styku.
  • Procesní aspekty MPS. Procesní postavení cizinců. Mezinárodní procesní spolupráce.

 

Peter Brezina

  • Ve své odborné činnosti se zaměřuje na filosofická, teoretická, antropologická a společenskovědní východiska práva, respektive na právo ve výše zmíněných souvislostech.
  • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr., Ph.D.).

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Potěšilo mě, že doktor Brezina neodmítne žádnou otázku ani upozornění.

Zajímavý výklad. Pan přednášející vhodně doplňoval teorii s příklady z praxe - výuka byla interaktivní se studenty.

Super.