Multikulturní management

Porozumět odlišnostem jednotlivých kultur teď můžete i vy!

Předmět Multikulturní management vychází ze současného požadavku porozumění odlišnostem národních kultur v globální společnosti a podnikání. Předmět seznamuje s jednotlivými specifiky národních kultur a jejich aplikaci v řízení nadnárodních a současně i národních podnikatelských a nepodnikatelských organizací, v pracovních týmech a v jednání s odlišnými kulturami.

  • Úvod do multikulturálního managementu.
  • Dimenze kultury podle Hofsteda.
  • Prvky firemní kultury a jejich multikulturní odlišnosti.
  • Nadnárodní společnosti. Strategie společností a akceptování národních odlišností.
  • Cross-cultural leadership.
  • Komunikace mezi kulturami.

Roman Zuzák

  • Má 28 let praxe převážně v manažerských pozicích, podnikání a poradenství. Na VŠ působí 20 let.
  • Zaměřuje se především na strategické a krizové řízení podniku a manažerské schopnost.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi oceňuji zejména řešené případové studie.

Velmi zajímavá oblast!

Přínosné hodiny, propojení s praxí.