Orientace na trhu

Teoreticko–praktická příprava pro orientaci a řešení podnikatelské a inovační problematiky v podnikatelské praxi a současném tržním prostředí.

Praktická aplikace Orientace na trhu orientována do oblasti reálného tržního prostředí, podnikatelských a inovačních nápadů ve vztahu k reálnému tržnímu prostředí.

Teoretická část není rozsáhlá a dává základní předpoklad pro úspěšné zvládnutí podnikatelské praxe.

Praktická část je situována do formy diskuze na výukových soustředěních a na odhalování vazeb v podnikatelském prostředí.

  • Proč vlastně 97% procent nápadů – podnikatelských nápadů nejsou realizovány a jejich náklady se nevrátí?
  • Inovace a podnikání v praxi je neustálá konfrontace tržního prostředí se schopnostmi každého, kdo chce uspět a je nutné se na to připravovat.
  • Je to multidisciplína a je nutné ji takto chápat a proto získané znalosti a dovednosti z PA se prolínají obory od financí, marketingu až po management.
  • Konfrontace vlastních řešení se skutečností a argumentační síla je to, co je potřeba řešit, co přinese efekt.

Martin Řehoř

  • Externí lektor, podnikatel, reprezentant českého businessu a statutár od r. 1992, vlastník společnosti Rexim sro, kde je odpovědný za strategii, rozvoj, podnikatelské plány a obchod.
  • Hlavní specializace: technicko–ekonomické poradenství, podnikatelské plány, inovace.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velice přínosná PA, skvělý vyučující!

Pan Řehoř je skvělý lektor, z obsáhlého tématu vybral podstatné a důležité a skutečně to vysvětlil a naučil. Klidně bych předmět absolvovala ještě jednou.

PA bylo přínosné a rozšířilo mé znalosti. Vyučující byl skvělý!