Poradenská a sociální psychologie práce

Sociální a poradenská psychologie aplikovaná do situací pracovního procesu od obecných po konkrétní.

Praktická aplikace Poradenská a sociální psychologie práce nabízí studentům zejména získání praktických dovedností v procesu poradenství z pohledu nadřízených zaměstnanců a celkový náhled na obory týkající se oblastí poradenství se zaměřením na manažerskou psychologii z pohledu nadřízeného pracovníka a sociálních interakcí.

Student se naučí efektivně přistupovat k reálným možnostem vlastních rad a postřehů, dále pak rozeznávat vlivy sociálního prostředí v kontextu vhledu do pracovní situace.

  • Vhled do prvků efektivního vedení zaměstnanců.
  • Jak identifikovat tlak sociálního prostředí a možné reakce.
  • Druhy poradenských přístupů, jejich využití a hranice poradenských kompetencí.
  • Práce se zpětnou vazbou.
  • Možnost realizace rozboru konkrétních situací, se kterými si student neví rady.

Michaela Dvořáková

  • Psycholožka s dlouhodobou praxí v oblasti školství, zdravotnictví a soukromého poradenství, dále je také lektorkou oblasti teoretických i praktických oborů psychologie a komunikačních dovedností.
  • Při výuce tohoto předmětu čerpá z praxe manažerské pozice vedoucího metodiků, jejíž součástí bylo metodické vedení a zastřešení personální agendy 200 oborníků, součástí této pracovní pozice byla realizace výběrových řízení.
  • Dále pak poradenská praxe ve školství a soukromém sektoru, proto studentům může nabídnout mimo teorii také široké praktické zastřešení z pohledu psychologa.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Výklad byl srozumitelný, do kterého se aktivně zapojovali studenti. Během hodin byla možnost nacvičit možné situace.

Paní magistra Dvořáková vede hodiny velmi zábavnou formou. Ani na moment jsem se nenudila.

Lektorka vhodně vysvětluje a uvádí příklady z praxe i vlastního života. Dává možnost k řešení našich problémů.