Právo EU

Společné právo Evropské unie je základem evropské integrace.

Předmět Právo EU seznamuje s milníky evropské integrace, jak se proces integrace projevoval v právní úpravě. Studenti se obecně seznámí se základními smlouvami, které vedly k dnešní právní úpravě EU. Následuje charakteristika dnešní právní úpravy EU, vysvětlení pramenů práva, práva primárního, sekundárního a ostatních pramenů práva EU. Studenti budou seznámeni s tvorbou práva EU, odpovědností jednotlivých členských států.

  • Evropa států mezi první druhou světovou válkou.
  • Proměna Evropských institucí podle Lisabonské smlouvy. Základní instituce Evropské unie.
  • Charakteristika a struktura práva EU.
  • Rozdělení odpovědnosti členského státu a institucí EU.
  • Soudnictví Evropské unie.

Cyril Svoboda

  • Pracoval jako poradce předsedy  vlády pro problematiku lidských práv, restitucí a vztahů mezi státem a církvemi, následně zastával pozici poslance a působil jako ministr vnitra a ministr pro místní rozvoj.  

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Je mi ctí chodit na přednášky a diskutovat s takovými lidmi, jako je pan Dr. Svoboda. Děkuji za tyto možnosti!

Velmi zajímavé hodiny s p. profesorem, vědomosti se určitě hodí do běžného života.

Praktické informace, nutné pro obecný přehled.