Právo ochrany osobních údajů

GDPR = Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Předmět Právo ochrany osobních údajů vás provede povinnostmi, které od roku 2018 vstoupily v platnost v oblasti ochrany osobních údajů. V předmětu se dozvíte, koho se tyto povinnosti týkají, jaké jsou sankce za jejich nedodržování, ale zejména půjde o praktické vysvětlení pojmů, které nařízení o ochraně osobních údajů zmiňuje. Následují otázky, na které po absolvování předmětu budete schopni odpovědět:

  • Kdy je zákonné zpracovávat osobní údaje.
  • Jaký je rozdíl mezi správcem, zpracovatelem a příjemcem osobních údajů.
  • Jaké postupy je nutno dodržovat při zpracovávání osobních údajů.
  • Co přesně je záznam o zpracování osobních údajů a proč je tento pojem špatně chápán.
  • Kdy je potřeba subjekty osobních údajů informovat o zpracování jejich údajů.

Barbora Vlachová

  • Je absolventkou právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Policejní akademie České republiky v Praze. Je doktorandkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
  • Praxi nabytou díky působení v advokátní kanceláři sdílí se svými studenty během hodin zaměřených na Právo a Právní prostředí.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní lektorka je velmi příjemný člověk a její projev se mi opravdu líbil. 

Lektorka výuku vede srozumitelně a teorii propojuje s její praxí. 

V praxi využitelný předmět!