Právo ve sportu

Předmět poskytuje základní poznatky o intervenci práva do sportu.

Cílem předmětu Právo ve sportu je osvojení si vztahů mezi sportem a právem. Předmět poskytne základní poznatky o intervenci práva do sportu při zohlednění a zachování proporcionality sportovní a právní teorie na straně jedné a sportovně právní praxe na straně druhé. Pozornost bude zaměřena také na široký rozsah působení sportovních aktivit ve společnosti a potřebu jejich regulace právními prostředky při současném respektování specifik sportu a lidských vztahů v průběhu sportovní činnosti.

  • Roviny působení práva a sportu. 
  • Právo jako nástroj regulace ve sportu. Právní úprava sportovních vztahů.
  • Sportovní právo a legislativa.

Jaroslav Nekola

  • Zaměřuje se na problematiku Sociologického výzkumu sportu, Modelování a prognózování společenských proces a Antidopingovou problematiku ve sportu.
  • Po roce 1989 byl jedním z iniciátorů založení Antidopingového výboru.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Super předmět.

Pro všechny nadšence do sportovního prostředí to bude nejlepší předmět studia!

Nejvíc se mi líbily osobní příběhy lektora.