Procesní management

Role manažera v procesním řízení, podniková kultura v procesním řízení a systémová integrace. 

Předmět Procesní management seznamuje s podstatou procesního řízení a jeho srovnáním s funkčním řízením ekonomického subjektu, včetně historických souvislostí. Dále se zabývá reingineeringem a redesignem podnikových procesů, vztahu pojmů procesního řízení a řízení procesů a procesnímu řízení ve vztahu k projektovému. Dalšími probíranými okruhy jsou role manažera v procesním řízení, podniková kultura v procesním řízení a systémová integrace. Předmět se sále zaměřuje na aplikace změn procesů vedoucí k inovacím. Procesy a jejich metodika je názorně aplikována na konkrétních příkladech z praxe.

  • Úvod do procesního managementu. Základní pojmy, vymezení a charakteristiky pojmů.
  • Přehled aspektů přístupů k procesnímu řízení.
  • Srovnání funkčního a procesního přístupu k managementu. Principy procesního řízení.
  • Úvod do reengineeringu a redesignu podnikových procesů.
  • Modelování a optimalizace procesů, specifika zavádění procesního řízení.
  • Monitorování, měření výkonnosti, zlepšování procesů.
  • Procesní analýzy. Návrh cílového stavu procesů a organizačních změn.

Petr Mašín

  • V roce 2012 opustil po letech manažerské pozice a věnuje se firemnímu poradenství, koučování manažerů a lektorské činnosti.
  • Zaměřuje se především na krizový management ve firmách, vytváření firemních strategií, nastavování firemních procesů, jejich optimalizaci a reengineeringu.
  • Snaží se rozvíjet a pomáhat manažerům při jejich vlastním rozvoji, hledáním vlastních rezerv a potenciálu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Předmět splnil moje očekávání!

Vyhovoval mi způsob výuky i hodnocení. Jsem celkově velmi spokojená.

Super!