VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Finance a daně MSc.

Profesní zaměření Finance a daně MSc.

 • Daně a daňová politika
 • Finanční management
 • Investiční rozhodování
 • Management investic
 • Distanční II kdykoli on-line
 • Výuka prostřednictvím
  interaktivních eAplikací VŠEM
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Profesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržené odborníky z firem Deloitte, Nestlé, ČSOB, KB, UOL, Siemens ...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Financí, Investic a Bankovnictví.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, inovací, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního ročníku studia, pokud změníte své preference.

Finanční management

Řízení financí je jednou z nejoceňovanějších kvalifikací. Odborníci v této oblasti velmi často vedou celé společnosti, protože dokáží najít úspory tam, kde se plýtvá, nebo naopak poukázat na nevyužité zdroje. Nástroje finanční analýzy, ale i znalost daňové problematiky a účetnictví vám zaručí nepostradatelnost i to, že rozhodně nebudete mít nouzi o vysoce ceněnou práci.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Financování inovací
 • Manažerský controlling
 • Krizový management
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Finanční řízení
 • Strategie podniku
 • Strategický managment
Key account manager, Daňový poradce, Účetní, Ekonomický / finanční ředitel, Controller, Treasury manažer, Mediátor / Vyjednavač, Podnikový sociolog

Investiční rozhodování

Investiční business je považován za pomyslný vrchol businessu. Úspěšný investor či investiční bankéř, investiční konzultant, musí mít intuici, ale také dobré analytické dovednosti a znalost investičních strategií a technik. Získat je často znamená hodně riskovat. Zde si můžete zkrátit cestu a ušetřit prostředky na vlastní investice.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Investice v praxi
 • Analýza rizik investičních projektů II
 • Krizový management
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Finanční řízení
 • Strategie podniku
 • Strategický managment
Investiční poradce, Manažer, Finanční poradce, Analytik specialista, Portfolio manažer

Management investic

Investiční trhy globálního světa jsou hybatelem ekonomického dění. Je to doslova "vysoká škola ekonomie", ve které je třeba mít skutečně významný rozhled a znalosti nejen v oblasti samotných investic, ale do značné míry také ve stěžejních ekonomických odvětvích, jako jsou technologie, energetika, finance, měny a nemálo dalších. Stejně tak je nutné umět komplexním způsobem číst události globálního i lokálního charakteru a podle nich předvídat, k jakým změnám může z hlediska investic dojít v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Namíchat dobrý investiční koktejl a poradit si v krizové situaci přitom vyžaduje nejen znalosti, ale i vytrénovanou intuici. Neváhejte a pusťte se do tréninku!

Předměty zaměření Profilové předměty

 • Měření firemní výkonnosti
 • Krizový management
 • Management změny (v AJ)
 • Akciové trhy
 • Riziko a riziková analýza
 • Technologie pro investování
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Finanční řízení
 • Strategie podniku
 • Strategický managment
Key account manager, Daňový poradce, Účetní, Finanční poradce, Analytik specialista

Daně a daňová politika

Absolventi jsou schopni analyzovat dopady změn v daňovém systému z hlediska spravedlnosti a efektivnosti. Získají přehled o fungování daňových systémů v rámci EU a podrobněji pak v ČR. Studenti budou seznámeni s dějinami daňových teorií. Zaměření charakterizuje jednotlivé prvky rozpočtové soustavy v ČR - Státní rozpočet jako pojem, vysvětlení základních zásad tvorby státního rozpočtu.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Daňový systém a administrativa II
 • Finanční stabilita
 • Ekonomické a sociální systémy EU
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Finanční řízení
 • Strategie podniku
 • Strategický managment
Key account manager, Daňový poradce, Účetní, Finanční poradce, Analytik specialista

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Líbilo se mi, že na panu docentu Špačkovi je vidět, že je to člověk z praxe a díky tomu mohl také uvádět konkrétní případy využítí probírané látky.

Děkuji za velmi přínosné přednášky. Bylo mi velkým potěšením setkat se a navíc i diskutovat s odborníkem takové úrovně.

Jedna z nejlepších přednášek na VŠEM vůbec, pan docent Špaček je opravdu odborník!