VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Lidské zdroje MSc.

Profesní zaměření Lidské zdroje MSc.

 • Lidské zdroje
 • Manažerská psychologie
 • Profesní a osobnostní rozvoj
 • Interkulturní leadership
 • Trendy v lidských zdrojích
 • Strategie řízení lidských zdrojů
 • Délka studia 2 roky
 • Školné od 30.000 Kč/rok
 • Měsíční školné od 3.000 Kč/měsíc
 • Master of Science
 • Akreditace ACBSP (USA)

Profesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržený odborníky z firem Google, Deloitte, Nestlé, StartupJobs, Horton International...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Lidských zdrojů (personální ředitelé, personalisté, manažeři, koučové...)
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech řízení lidských zdrojů, psychologie, managementu, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního ročníku studia, pokud změníte své preference.

Interkulturní leadership

Vedení týmů je založeno nejen na znalosti psychologie, ale i na znalosti kulturních rozdílů. Jejich vliv je klíčový všude tam, kde jsou kolektivy složené z profesionálů přicházejících z různých zemí. Jste v takové firmě, případně chcete pracovat na mezinárodní úrovni? Pak právě zde můžete získat “koktejl” znalostí a dovedností na úrovni interkulturní psychologie i mezinárodního práva.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Leadership diverzitních týmů
 • Multikulturní management
 • Psychologie práce a organizace
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Strategie podniku
 • Strategický management
 • Právo
HR manažer, Odborný pracovník, Koordinátor, Projektový manažer

Lidské zdroje v managementu

Úspěch jakékoliv firmy, instituce, start upu či projektu stojí na lidech. Umět pracovat s tzv. lidskými zdroji, umět vyhledávat vhodné profesionály, odhadovat jejich kvalifikaci, jejich charaktery, umět sbírat dostatečně věrohodné reference, které potvrdí či vyvrátí první dojem, umět pracovat s motivací lidí, kteří pracují v týmu a rozvíjet dále jejich nadání, stejně jako řešit konflikty, to je komplex dovedností s rostoucím významem pro 21. století. Studenti ovládnou základy pracovního práva, principy sociologie, psychologie a vyjednávání i další znalosti a dovednosti, které jsou k profesionálnímu managementu lidských zdrojů nezbytné.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Leadership diverzitních týmů
 • Kariérní management
 • Psychologie práce a organizace
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Strategie podniku
 • Strategický management
 • Právo
Personalista, Vedoucí HR oddělení, Specialista HR, HR business partner, HR marketing specialist, HR manažer, Teamleader, Kouč, Training & Development Specialist

Strategie řízení lidských zdrojů

Nestačí vybrat dobré lidi do týmu. Tým sestavený ze samých “hvězd” pravděpodobně nebude fungovat jako tým. Ani skupina lidí, kteří nemají přirozeného lídra. Zároveň musíte umět pracovat s lidmi, kteří jsou k dispozici, což znamená umět motivovat a vést lidi ke společnému cíli. To není jednoduchý úkol a vyžaduje nejlepší manažerské dovednosti. Stavět pracovní a projektové týmy, které dokáží uspět, je to, co se můžete naučit.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Zajištění lidských zdrojů
 • Organizační kultura
 • Kariérní management
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Strategie podniku
 • Strategický management
 • Právo
HR specialista, HR manažer, Headhunter, Recruiter, HR business partner, Training & Development Specialist

Trendy v lidských zdrojích

S rychlostí vývoje v technologiích, ekonomice a na trhu práce nutně nastupují v oblasti lidských zdrojů nové trendy. V některých profesích, jako třeba IT, zoufale chybí ženy a technologické firmy po nich prahnou. V některých organizacích jsou převážně mladí lidé, kterým ale chybí přirozená autorita ve vedení. Někde jsou nadaní lidé, kteří by mohli firmu posouvat, ale nikdo s nimi nepracuje. Pojďte tyto trendy poznat a naučit se s nimi pracovat.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Zajištění lidských zdrojů
 • Performance management
 • Kariérní management
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Strategie podniku
 • Strategický management
 • Právo
HR specialista, HR manažer, Headhunter, Recruiter, HR business partner, Training & Development Specialist, Manažer age managementu, Personalista, Talent sources

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Pan doktor Čejka látku vykládal srozumitelně. Co mě však velmi příjemně překvapilo, byl prostor pro naše dotazy, zážitky a komentáře z praxe. Díky tomuto stylu výuky jsem si zapamatovala mnohem více informací, než z obyčejného výkladu. Zejména rozbory situací z praxe byly dle mého názoru velmi dobrou přípravou na zkoušku.

Paní doktorka Urbancová je skvělá lektorka. Vedení jejich přednášek i videocvičení hodnotím velmi pozitivně především kvůli řadě praktických příkladů a velkém prostoru pro diskuzi.

Přednášky skvělé, propojené s praxí, záživné, paní inženýrka perfektní a přes svůj mladý věk veliký odborník. Za mne 1 podtržená!