VŠEM > Studium VŠEM > Struktura EM / Ing.

Struktura EM / Ing.

  • Forma studia Prezenční / Kombinovaná
  • Zahájení studia 3x ročně (leden, duben, říjen)
  • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
  • Magisterský program Ekonomika a management EM
  • Volba profesního zaměření absolventa

Profil absolventa

Odborně profesní příprava studentů a absolventů v rámci vybraných podnikatelských nebo nepodnikatelských subjektů v souladu se současnými moderními vzdělávacími trendy na mezinárodně srovnatelné úrovni a v návaznosti na profesní zaměření absolventa dle jím zvolené skladby předmětů v rámci struktury studijního programu.

Rozšíření a prohloubení znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti ekonomiky a managementu, inovací, lidských zdrojů, marketingu, spolu s manažerským pojetím práva a psychologie.

Ing. + MBA VŠEM | získejte v rámci navazujícího studia VŠEM profesní titul MBA!

  • Zpracujte v rámci studia Capstone project, tedy závěrečný Business projekt řešící zvolený záměr / problém složený z dílčích oblastí, které student v rámci studia absolvoval (marketingový plán, finanční plán, strategický záměr, plán lidských zdrojů a další dle zaměření studenta).
  • Za kladné hodnocení závěrečného Business projektu a úspěšné absolvování prezentace získá absolvent profesní titul MBA.

O víkendech

  • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
  • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech od pondělí do pátku (1x za trimestr/studijní předmět).

Bonusy studia na VŠEM