Sociologie řízení

Ponořte se hlouběji do problematiky komunikace v organizaci a systému práce s lidmi.

Hlavním cílem předmětu Sociologie řízení je seznámit studenty se základními souvislostmi sociologie řízení, propojit poznatky ze sociologie, psychologie i dalších oborů (např. personalistika). Akcentována bude komunikace v organizaci, systém práce s lidmi a organizační kultura se všemi jejími souvislostmi. Pozornost bude věnována sociologickým tématům jako práce a profese, kultura apod.

  • Komunikace a interakce. Druhy a formy komunikace, komunikační prostředky.
  • Organizace. Sociologie podniku, sociální systém organizace, pracovní skupiny a týmy.
  • Systém práce s lidmi v organizaci. Výběr pracovníků, adaptace.
  • Organizační kultura. Silná a slabá organizační kultura, změna organizační kultury.
  • Práce a profese. Proměny práce a pracovních režimů v souvislosti s tlakem k flexibilitě.
  • Společnost. Kultura, vertikální diferenciace a sociální mobilita.

Jiří Boháček

  • Během studií se zaměřoval na strategický marketing, marketingový výzkum a sociologii.
  • Autor několika odborných publikací v domácích i zahraničních časopisech.
  • Dlouholetá praxe ve vedení marketingu automobilky Škoda Auto a vedení zahraničních kursů marketingu, sociologie a MBA kurzů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Vyučující byl skvělý! Kromě toho, že je odborník, používá humorné glosy, díky nimž udrží pozornost, oživí výuku a navodí přátelskou atmosféru.

Skvělý člověk, který umí zaujmout.

Pan doktor byl nejlepší vyučující, kterého jsme zatím měli. Uměl velmi zaujmout, byl to výborný teoretik (klobouk dolů k vědomostem) s velmi obsáhlou praxí. Vše podával velmi lidsky, ráda bych se účastnila jeho dalších přednášek. Zdravím ho a velké díky.