VŠEM > Informace VŠEM > Pracoviště a katedry VŠEM > Studentský a Absolventský klub VŠEM

Čas čtení: 2 min.Studentský a Absolventský klub VŠEM

Studentský a absolventský klub VŠEM je samosprávným orgánem akademické obce VŠEM (studenti). Členi Studentského a absolventského klubu VŠEM jsou voleni zástupci Studentské rady VŠEM.

Poslání Studentského a Absolventského klubu VŠEM

Založen byl v roce 2015 členem Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu za podpory vedení školy.

  • Jeho hlavním posláním je propojovat studenty mezi sebou navzájem, zvýšit zájem studentů o vlastní Alma mater a zajistit dostatečné množství mimoškolních aktivit
  • Snahou Studentského a Absolventského klubu VŠEM je, aby úspěšné ukončení studia pro studenty, resp. absolventy zároveň neznamenalo zpřetrhání veškerých vazeb, které si za dobu svého studia vytvořili. Naopak, odborné akce i neformální společenská setkání nabízejí možnost setkávání s bývalými kolegy, současnými studenty a v neposlední řadě také s lektory.
  • VŠEM absolventům nabízí možnost zapojit se do života na VŠEM i aktivněji, formou individuální spolupráce v rámci výuky, rozvojových projektů či například propagace, kdy se absolventi VŠEM stávají nedílnou součástí vysokoškolského prostředí a je jim věnována stejná pozornost jako stávajícím studentům.
  • Klub se zasazuje mimo jiné o vytvoření aktivní platformy pro spolupráci mezi studenty a soukromou sférou, kdy za tímto účelem organizuje přednášky a diskuze pro studenty i širokou veřejnost v rámci přednáškového cyklu Hosté VŠEM.

Seznam akcí

Seznamovák VŠEM

Studentský a absolventský klub VŠEM uspořádal již II. ročník seznamovacího kurzu!

Jedná se vždy o největší seznamovací akci na škole, čistě v režii studentů VŠEM, kde mají nově nastupující studenti možnost poznat své nové spolužáky, získat tipy ke studiu a zároveň navázat kontakty, které mohou v budoucnu velmi ocenit.

Je náročné nastoupit na školu a nikoho neznat. Složitější je však nastoupit na školu, kde nikoho neznáte, ale všichni ostatní už se znají.

Seznamovák VŠEM je třídenní kurz, který se koná v kempu nedaleko Turnova. Pro zvýšení efektivity seznamování probíhá jeden turnus, kde jsou jednotlivé obory rozděleny dle barev.

Informace o studiu na VŠEM získáte od studentů z vyšších ročníků, kteří vědí na co si dát pozor, jak vyřešit problém, s kým ho řešit a jak na zkoušky.

Zimovák VŠEM

Nejlepší zimní akci na škole – ZIMOVÁK VŠEM! Jedná se o 3-denní výlet do nejkrásnějších českých hor, kde nebudete pouze s prvními ročníky, ale s celou školou!

Minulého ročníku se zúčastnila maximální kapacita chaty, tedy 40 lidí, poté se musely uzavřít přihlášky, jelikož již nebyl dostatečný prostor pro ubytování zbývajících zájemců. Opět se přes den konaly teambuildingové aktivity, z externích aktivit to byl například Bumperball, paintball atd.

Co se týče informací o škole, tohoto kurzu se pravidelně účastní zástupci Studentské rady, kteří předají zákulisní informace studentům školy, podělí se s nimi o novinky, které se chystají a užijí si s nimi nezapomenutelný víkend.

Členové Studentského a Absolventského klubu VŠEM

  • Firas Oukde