You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > O VŠEM > Struktura a lidé VŠEM > Akademická pracoviště

Čas čtení: 1 min.Akademická pracoviště

V rámci výukového procesu zajišťují akademická pracoviště/katedry výuku jednotlivých studijních programů (studijní předměty, studijní moduly, seminární bloky) po odborné a obsahové stránce. Vedle akademických pracovníků doplňují pedagogický sbor VŠEM odborníci z praxe, významných státních institucí, organizací a soukromých firem ČR.

Činnosti kateder

Realizace výukových soustředění dle struktury a časového plánu studia, kontrola studia (příprava a tvorba zkouškových testů, vedení odborných prací studentů), výukové a oborné konzultace, výzkumná, rozvojová a publikační činnost VŠEM v rámci jednotlivých projektů VŠEM, spolupráce s praxí v rámci výukového procesu (odborníci z praxe, vedení prací, hosté VŠEM).

  • Katedra Ekonomie
  • Katedra Managementu
  • Katedra Marketingu
  • Katedra Lidských zdrojů
  • Katedra Podnikové ekonomiky

Odborné a výukové konzultace

Každá katedra, respektive akademičtí pracovníci VŠEM vypisují odborné konzultace k seminárním a závěrečným pracím s možností využití VideoFora VŠEM nebo WebFora VŠEM. Pravidelné výukové konzultace jsou součástí harmonogramu výuky (viz Kalendář výuky a zkoušek), a to po skončení příslušného výukového soustředění.