VŠEM > Informace VŠEM > Pracoviště a katedry VŠEM > Rozvojové centrum VŠEM

Čas čtení: 2 min.Rozvojové centrum VŠEM

Rozvojové centrum VŠEM nabízí bezplatné individuální konzultace odborníků v daných oblastech profesního, studijního, pedagogického a právního poradenství. Poradenství je realizováno formou individuálních konzultací buď prostřednictvím písemného kontaktu, nebo osobně v prostorách VŠEM.
  • Odborné poradenství je k dispozici v 1. NP (kancelář č. 106) či online prostřednictvím MS Teams.
  • Domluva termínu je individuální, student se objedná standardně alespoň 14 dní předem prostřednictvím SIS/Studijní formulář/Žádost/dotaz. Spolu s objednávkou student zašle návrh možných termínů (zpravidla všední den od 16 hod). V případě studijního poradenství si student vybírá termín v rezervační aplikaci.

Rozvojové centrum VŠEM

PORADENSTVÍ
PORADCE POZNÁMKA
Finanční poradenství Ing. Michal Šubrt studijní poplatky
Koučování studia Ing. Iveta Hlaváčová, MBA koučování studia
Osobnostní rozvoj PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. rozvojové  a psychologické
Pedagogicko profesní poradenství PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. pedagogické a profesní
Právní poradenství JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. právní poradna
Studijní poradenství Bc. Tereza Vlášková konzultace průběhu studia
Závěrečné práce
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. konzultace výběru tématu BP/DP

Finanční poradenství

Finanční poradenství studentům nabízí možnost konzultací v oblasti studijních poplatků (termín splatnosti studijních poplatků, obsah jednotlivých cenových úrovní...). Konzultace vychází z rámce Vnitřních předpisů VŠEM. Finanční poradenství poskytuje Ing. Michal Šubrt.

Koučování studia

V rámci „Koučování studia“ lze konzultovat situace, do kterých se mohou studenti dostat během svého studia (např. nejasné priority, problémy s časem, sladění pracovního, osobního života a studia, adaptace po nástupu na VŠ, nespokojenost, přetížení, ztráta motivace ke studiu apod.). Koučování studia s Ing. Ivetou Hlaváčovou, MBA.

Pedagogicko profesní poradenství

Pedagogicko-profesní poradenství je zaměřeno na problémy při hledání vlastního talentu, dispozic a osobních kvalit. s důrazem na hledání vhodného pracovního uplatnění. Pedagogicko-profesní poradenství poskytuje PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Právní poradenství

V rámci právního poradenství jsou poskytovány krátké informativní porady, zejména kde a jakým způsobem by mohl žadatel svůj nárok nejlépe uplatnit. Právní poradenství neslouží k vyřešení komplikovanějších kauz. V takovém případě je třeba obrátit se přímo na advokáta se žádostí o kvalifikovanou právní pomoc prováděnou za úplatu. Právní poradenství poskytuje JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

Osobnostní rozvoj

Rozvojové poradenství podporuje studenta při hledání vlastního talentu, dispozic a osobních kvalit, pomáhá řešit vztahové nebo osobní problémy. Rozvojové poradenství poskytuje PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Studijní poradenství

Komplexní studijní poradenství slouží studentům jako individuální podpora studia (administrace studia, nastavení efektivního harmonogramu studia, orientace na akademické půdě VŠEM apod.). Poradenství neslouží pro odborné konzultace. Studijní poradenství poskytuje Bc. Tereza Vlášková.

Závěrečné práce

V rámci poradenství k závěrečným pracím studenti před samotnou volbou tématu závěrečné práce konzultují  metodologii a odborná část (výběr vhodného tématu, koncepty zpracování práce, postup a harmonogram, metody vědecké práce, doporučení vhodného vedoucího práce; konzultace neslouží k vedení již zahájené práce).  Poradenství k závěrečným pracím vede doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

Prorektorka pro studium

Řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM.

Více
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Koučování studia

Certifikovaná profesionální osobní i firemní koučka a konzultantka více než 15tiletou zkušeností a znalostí firemního prostředí na manažerských, konzultantských i jiných pracovních pozicích. www.coaching-space.cz Absolventka vysoké školy ekonomie a managementu.

Více
JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

Právní poradenství

Absolvent Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (Bc.), Právnické fakutly Univerzity Karlovy (Mgr., Ph.D.). Ve své odborné činnosti se zaměřuje na filosofická, teoretická, antropologická a společenskovědní východiska práva, respektive na právo ve výše zmíněných souvislostech.

Více
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Osobnostní rozvoj a Pedagogicko profesní poradenství

Absolventka katedry psychologie na UK, FF. Začínala jako psycholog na Psychiatrické klinice v Bohnicích, kde byla od roku 1971 do roku 1979. Poté působila na FF UK, nejprve na katedře Psychologie a od roku 1985 na katedře Andragogiky a personálního řízení, kde přednášela až do roku 2012.

Více
Ing. Michal Šubrt

Ing. Michal Šubrt

Vedoucí rektorátu

Zodpovídá za dodržování Vnitřních předpisů a interních nařízení VŠEM, koordinuje publikační činnost, spolu s aktivitami v oblasti Videolearningu VŠEM, zodpovídá za agendu studijních poplatků/školné, zajišťuje kontrolu a vedení administrace pedagogických pracovišť, rektorátu (rektor a prorektoři) a administrativy (administrace studia, rektorátu a příslušných odborů). Člen Administrativní komise VŠEM.

Více
Bc. Tereza Vlášková

Bc. Tereza Vlášková

Vedoucí informačně poradenského centra

Řídí činnost Informačně poradenského centra, zodpovídá za dodržování termínů dle platných postupů a směrnic ze strany IPC.

Více