VŠEM > Informace VŠEM > Pracoviště a katedry VŠEM > Orgány VŠEM > Rada pro vnitřní hodnocení kvality

Čas čtení: 2 min.Rada pro vnitřní hodnocení kvality

Rada pro vnitřní hodnocení kvality se zaměřuje na evaluaci výsledků VŠEM v pedagogické, vzdělávací, studijní, technicko-organizační a výzkumné činnosti. Získané informace dávají zpětnou vazbu nutnou pro zvyšování kvality studijních programů a slouží k identifikaci silných a slabých stránek instituce, výukových konceptů, relevantních teorií a znalostí. Hodnocení je dále využíváno pro neustálé zlepšování procesu výuky a rozvoje studijních opor, akademických pracovníků a technicko organizačního zajištění studia.
prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Předseda rady pro vnitřní hodnocení kvality, Rektor VŠEM

Rektor jako nejvyšší výkonný orgán VŠEM rozhoduje v záležitostech studia stanovených Statutem VŠEM a Studijním a zkušebním řádem VŠEM. Řídí činnost v oblasti studia, pedagogické činnosti, výzkumu a zahraničních vztahů VŠEM. Jako ředitel CES VŠEM řídí činnost v oblasti výzkumu na VŠEM.

Více
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Místopředseda rady pro vnitřní hodnocení kvality

Akademický pracovník VŠEM. Specializuje se na řízení komplexních změnových a restrukturalizačních projektů, vedení strategických a řešících workshopů s top managementem a na koučování manažerů.

Více
doc. Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Členka rady pro vnitřní hodnocení kvality

Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM. Vypracovává a předkládá programy činnosti a rozvoje, akreditační a evaluační materiály pro uvedené oblasti.

Více
Firas Oukde

Firas Oukde

Člen rady pro vnitřní hodnocení kvality

Zástupce studentů. Prezident Mezinárodního studentského klubu.

Více