VŠEM > Informace VŠEM > Pracoviště a katedry VŠEM > Orgány VŠEM > Rada pro vnitřní hodnocení kvality

Čas čtení: 2 min.Rada pro vnitřní hodnocení kvality

Rada pro vnitřní hodnocení kvality se zaměřuje na evaluaci výsledků VŠEM v pedagogické, vzdělávací, studijní, technicko-organizační a výzkumné činnosti. Získané informace dávají zpětnou vazbu nutnou pro zvyšování kvality studijních programů a slouží k identifikaci silných a slabých stránek instituce, výukových konceptů, relevantních teorií a znalostí. Hodnocení je dále využíváno pro neustálé zlepšování procesu výuky a rozvoje studijních opor, akademických pracovníků a technicko-organizačního zajištění studia.
prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Předseda rady pro vnitřní hodnocení kvality, Rektor VŠEM

Rektor jako nejvyšší výkonný orgán VŠEM rozhoduje v záležitostech studia stanovených Statutem VŠEM a Studijním a zkušebním řádem VŠEM. Řídí činnost v oblasti studia, pedagogické činnosti, výzkumu a zahraničních vztahů VŠEM. Jako ředitel CES VŠEM řídí činnost v oblasti výzkumu na VŠEM.

Více
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

Členka rady pro vnitřní hodnocení kvality

Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM. Vypracovává a předkládá programy činnosti a rozvoje, akreditační a evaluační materiály pro uvedené oblasti.

Více
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Místopředseda rady pro vnitřní hodnocení kvality

Akademický pracovník VŠEM. Specializuje se na řízení komplexních změnových a restrukturalizačních projektů, vedení strategických a řešících workshopů s top managementem a na koučování manažerů.

Více
Ilona Borovičková

Ilona Borovičková

Členka rady pro vnitřní hodnocení kvality

Studentka bakalářského programu.

Více