Systémové řízení v manažerské praxi

Naučíte se jednotlivé, prakticky využitelné nástroje pro strategické řízení firmy, bez kterých se neobejdete.

Cílem předmětu Systémové řízení v manažerské praxi je poskytnout studentům prakticky využitelné nástroje pro strategické řízení firmy. Seminář je založen na řešení a prezentování případových studií a na praktických zadáních pro samostatnou práci. Je interaktivní a diskusní. Připomenutí teoretických základů, na kterých je seminář vystavěn, je součástí výkladu. Účelem je usnadnit studentům po ukončení studia přechod do reálného světa firem. Tematické okruhy jsou následující:

  • Systémová teorie firmy a model učící se organizace.
  • Uvedení strategie do praxe (model Balanced Scorecard trochu jinak).
  • Procesní řízení a soustavné zlepšování procesů.
  • Leadership a řízení lidí.
  • Projektové řízení, projekty změn a změna kultury ve firmě.

Mirko Křivánek

  • Specializuje se na řízení komplexních změnových a restrukturalizačních projektů, vedení strategických a řešících workshopů s top managementem a na koučování manažerů.
  • Kromě realizace projektů působil ve vedoucích manažerských pozicích pro mezinárodní poradenské firmy v oblasti managementu Arthur D. Little (Boston) a PA Consulting Group (Londýn) a největší českou poradenskou firmu v oblasti managementu M.C.TRITON. 

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Nejlepší přednášky, jaké jsem zatím měla možnost absolvovat.

S panem Doc. RNDr. Mirko Křivánkem, CSc.  byly přednášky velmi přínosné.  Dokázal zaujmout, probíraná témata byla zábavná a celkově všechny přednášky byly příjemné!

Nejlepší vyučující na VŠEM!