Systémy řízení

Systémy řízení kvality (QMS), bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a environmentu (EMS).

Předmět Systémy řízení seznamuje se základními pojmy a postupy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, postavením a úlohou managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce v současných podmínkách jak podnikatelských subjektů, tak i neziskových organizací a institucí státní a veřejné správy. Součástí výkladu je i přehled nejdůležitějších legislativních předpisů, týkajících se jakosti, environmentu a bezpečnosti práce.

  • Vymezení základních pojmů.
  • Přehled přístupů k zabezpečování managementu kvality.
  • Vývojové tendence v oblasti managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
  • Řízení rizik. Základní pojmy řízení rizik v aplikaci na kvalitu, environment a bezpečnosti práce.
  • Audity v systému řízení. Význam auditů při zlepšování systémů řízení.

Pavla Vrabcová

  • Věnuje se problematice v oboru pojišťovnictví, peněžnictví, bankovnictví a ekonomie. 
  • Je členkou Finanční akademie Zlaté koruny, České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a také členkou odborné sekce Rady kvality pro Společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní doktorka Vrabcová je velmi příjemná, snaží se studentům individuálně pomáhat, příklady vždy podrobně vysvětlovala. Nemám žádnou výtku.

Výborná lektorka, veľmi veľa som so odniesol z jej hodín. Ďakujem!

Na přednáškách pěkně vysvětleno, na zkoušku jsem šel dobře připraven.