Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Analýza dat v ekonomii, Systémy řízení

Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. (roz. Kubová) je absolventkou bakalářského studijního oboru Management podniku, magisterského studijního oboru Pojišťovnictví a stejnojmenného doktorského studijního oboru na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci se zaměřením na environmentální pojištění. V roce 2015 úspěšně dokončila Kurz vysokoškolské pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání. Věnuje se široké problematice bioekonomiky v kontextu udržitelného rozvoje, dobrovolným nástrojům systémů řízení pro udržitelné podnikání především v odvětví zemědělství a lesnictví.

Je členkou poradních orgánů tuzemských organizací – odborná sekce Rady kvality ČR Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj (poradní orgán Ministerstva průmyslu a obchodu), Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky, Odbor agrárních dějin České akademie zemědělských věd (poradní orgány Ministerstva zemědělství). Dále je členkou České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, pracovní skupiny Nové metodické trendy udržitelnosti, Platformy zainteresovaných stran CSR, Finanční akademie Zlaté koruny, tajemnicí Platformy pro bioekonomiku České republiky a členkou 4 redakčních rad odborných časopisů a programových/organizačních výborů vědeckých konferencí.

Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. publikovala desítky odborných článků ve světově uznávaných databázích Web of Knowledge, Scopus a dalších týkající se managementu zemědělských a lesnických podniků či multidisciplinárního oboru bioekonomiky s tuzemskými i zahraničními ohlasy, účastnila se minimálně 100 odborných konferencí či seminářů a je řešitelkou vědecko-výzkumných projektů (Národní agentura pro zemědělský výzkum, Technologická agentura pro zemědělský výzkum, smluvní výzkum v rámci výzev Pražský voucher, interní projekty), u vybraných agentur působí taktéž jako hodnotitelka.

Publikační činnost

 • VRABCOVÁ, P., & URBANCOVÁ, H. (2021). Use of Human Resources Information System in Agricultural Enterprises in the Czech Republic. Agricultural Economics, 67(5), 173–180.
 • URBANCOVÁ, H., & VRABCOVÁ, P. (2021). Implementing Selected Strategic Documents Focused on Increasing Efficiency and Competitiveness of Agricultural Enterprises in the Czech Republic. Agricultural Economics, 67(4), 144–151.
 • URBANCOVÁ, H., VRABCOVÁ, P., HUDÁKOVÁ, M., & JEŽKOVÁ PETRŮ, G. (2021). Effective Training Evaluation: The Role of Factors Influencing the Evaluation of Effectiveness of Employee Training and Development. Sustainability, 13(5), 2721.
 • PODARAS, A., NEJEDLOVÁ, D. & VRABCOVÁ, P. (2021). Multi-Hazard Risk Assessment Policies in the Agrarian Sector Using Business Continuity Data. TEM Journal, 10(2), 627–638.
 • VRABCOVÁ, P., & HÁJEK, M. (2020). The Economic Value of the Ecosystem Services of Beekeeping in the Czech Republic. Sustainability, 12(23), 10179.
 • URBANCOVÁ, H., & VRABCOVÁ, P. (2020). Age Management as a Human Resources Management Strategy with a Focus on the Primary Sector of the Czech Republic. Agricultural Economics, 66(6), 251–259.
 • HÁJEK, M., & VRABCOVÁ, P. (2020). Consideration of Forest Ecosystem Services in Environmental Management Accounting. Wood Research. 65(1).
 • URBANCOVÁ, H., & VRABCOVÁ, P. (2020). Factors Influencing the Setting of Educational Processes in the Context of Age Management and CSR. Economics & Sociology, 13(3), 218–229.
 • ROZENSKÝ, L., VRABCOVÁ, P., HÁJEK, M., VESELÁ, T., & HUKAL, P. (2019). Searching for Correlations Between CO2 Emissions and Selected Economic Parameters. Statistika: Statistics and Economy Journal, 99(2).
 • VRABCOVÁ, P., NIKODEMUS, A., & HÁJEK, M. (2019). Utilization of Forest Resources and Socio Economic Development in Uukolonkadhi Community Forest of Namibia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(1), 197–206.
 • KUBOVÁ, P., HÁJEK, M., TŘEBICKÝ, V. Carbon Footprint Measurement and Management: Case Study of the School Forest Enterprise. BioResources, 2018, 13(2), 4521-4535.
 • SMOLOVÁ, H., KUBOVÁ, P., URBANCOVÁ, H. Success Factors for Start-ups Related to Agriculture, Food and Nutrition and Their Relevance to Education. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, 66.3: 791-801.
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Preference studentů VŠEM v oblasti pohybových a sportovních aktivit. Ekonomické Listy, 2018, 9(1).
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Adherence to Healthy Lifestyle Principles Among College Students: A Case Study. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, 66.2: 521-530.
 • CHITECULO, V., HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. Production and commercialization of timber in Angola after the declaration of independence. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, 49, 38–45.
 • SMOLOVÁ, H., KUBOVÁ, P., URBANCOVÁ, H. Akademická prokrastinace studentů VŠEM. Ekonomické listy. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., 3/2017, s. 63–76.
 • ŠTĚPÁNKOVA, M., HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. Evaluation of Subsidies in Recovery of Landscape within the Operational Programme Environment. STATISTIKA-STATISTICS AND ECONOMY JOURNAL, 2017, 97.3: 49–62.
 • KUBOVÁ, P., HÁJEK, M. Effect of the Continual Annual Increase in Environment Protection Expenditure on Some Components of the Environment. XXII. International conference – THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF PUBLIC FINANCE. 2017.
 • TŘEBICKÝ, V., KUBOVÁ, P. Uhlíková stopa jako indikátor udržitelného rozvoje pro podniky a veřejnou správu: Příklad školního lesního podniku ČZÚ. XIII. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“. 2017.
 • LÍPA, J., HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. Governance in Smart Cities – Example of the Capital City of Prague. 21th Conference of the Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN), Liège, 2017.
 • HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. Theoretical and Practical Issues of Material Flow Cost Accounting in Forestry and Wood Production. 20th Conference of the Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN): Lüneburg, 2016, 95-97.
 • KUBOVÁ, P. Řešení environmentálních rizik prostřednictvím pojistných trhů. Ekonomické listy. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., 2016, 7.(1), 3-12.
 • HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. Identification of Basic Trends in Public Expenditures of Environmental Protection in the Czech Republic. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 - Proceedings of the 21th International Conference [online]. University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House, 2016, s. 146–155. ISBN 9788024521558.
 • KUBOVÁ, P. Compulsory Insurance of Liability for Environmental Damage – Arguments and Consequences. In 12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS“ 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7153-7.
 • MUŽÁKOVÁ, Karina a Pavla KUBOVÁ. Solvency II Regime and the Financial Health of Insurance Companies. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014. 160 s. 1. ISBN 978-3-659-54069-1.
 • KUBOVÁ, P. Optimization Measures Models Covering Catastrophic Risks. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9.
 • KUBOVÁ, P. Economic Connections of Negative Externalities in the Context of the Fundamental Principles of Environmental Protection. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 5. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. S. neuvedeny (0 stránka). ISBN 978-80-87952-10-8.
 • KUBOVÁ, P. , MACHALOVÁ, G. a ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. Dopady legislativních změn EU na český pojistný trh. In Mezinárodní Masarykova konference. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. S. 50-60. ISBN 978-80-87952-07-8.
 • KUBOVÁ, P. a BENETTI, K. Financial Solutions of Natural Disasters in the Czech Republic for Maintaining the Financial Health of Municipalities and Regions in the Czech Republic. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. S. 587-595. ISBN 978-80-7509-139-0.
 • KUBOVÁ, P. Main Trends in Insurance Markets. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2014. 4. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. S. 120-126. ISBN 978-80-87952-04-7.
 • BENETTI, K. a KUBOVÁ, P. Environmentální pojištění: ekonomický nástroj ochrany životního prostředí. In IMEA. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. S. 27 – 36. ISBN 978-80-7494106-1.
 • KUBOVÁ, P. a BENETTI, K. Environmental Liability: Applying the Polluter Pays Principle. In Hradec Economic Days 2014. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2014. S. 66 – 75. ISBN 978-80-7435-370-3.
 • BENETTI, K. a KUBOVÁ, P. Polluter Pays Principle: Principles Guiding Idea of Legislative Regulation of Environmental Policy. Journal of Economy, Business and Financing. 2. vyd. Žilina: Publishing society Ltd, 2014, roč. 2014, č. 1. S. 2 – 11. ISSN 1339-3723.
 • BENETTI, K. a KUBOVÁ, P. Analysis of Development of Public Environmental Protection Expenditures in the Czech Republic. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. 4. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. S. 1674 – 1682. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • BENETTI, K. a KUBOVÁ, P. Polluter Pays Principle in the Czech Republic in the Context of Public Environmental Protection Expenditures. In European Financial Systems 2013, Proceedings of the 10th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2013. S. 181 – 188. ISBN 978-80-210-6294-8.
 • KUBOVÁ, P. a BENETTI, K. Main Consequences of Implementation “Polluter Pays Principle” with Analysis of Most Common Causes of Accidents in Czech Republic. Asian Journal of Business and Management. 1. vyd. : Asian Online Journals, 2013, roč. 1, č. 3. S. 99 – 105. ISSN 2321-2802.
 • BENETTI, K. a KUBOVÁ, P. Polluter Pays Principle: A New Challenge for a Commercial Insurance Company in the Czech Republic. In Global Virtual Conference. 1. vyd. Žilina: EDIS, 2013. S. 150 – 156. ISBN 978-80-554-0649-7.
 • KUBOVÁ, P. a BENETTI, K. The Analysis of Development of Insurance Contract Premiums of General Liability Insurance in the Business Insurance Risk in the Frame of the Czech Insurance Market in 1998–2011. In Scientific Conference 2013. 1. vyd. Žilina: EDIS, 2013. S. 143 – 148. ISBN 978-80-554-0726-5, ISSN 1339-3561.
 • KUBOVÁ, P. Analýza nákladovosti investičních produktů na českém pojistném trhu. In Sborník příspěvků SVOČ. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. S. 66 – 76. ISBN 978-80-7372-911-0.
       Nerecenzované příspěvky

 • VRABEC, J., KUBOVÁ, P. Růst hypotečních sazeb trvá. Deník, rubrika Moje peníze, 23.4.2018.
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H. et al. (interní projekt Mind Power). Podpora finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Ekonomické listy. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., 3/2017, S. 119–121. ISSN 1804–4166.
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H. et al. (interní projekt Mind Power). Generace Y – vzdělá(vá)ní dětí milénia. Ekonomické listy. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., 1/2017, S. 58–59. ISSN 1804–4166.
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Co můžeš, odlož na zítřek – fénomén akademické prokrastinace studentů vysokých škol. Zemědělská škola č. 2, roč. 80/2017-18. Ústav zemědělské ekonomiky a informací. 2017. Dostupné z WWW: http://www.cazv.cz/wp-content/uploads/2017/10/ZS-2-80.pdf.
 • SMOLOVÁ, H., KUBOVÁ, P, URBANCOVÁ, H. Sociální zemědělství – nový pohled na zemědělství a zemědělskou činnost. Zemědělská škola č. 6, roč. 80/2017-18. Ústav zemědělské ekonomiky a informací. 2017. Dostupné z WWW: https://issuu.com/zemedelskaskola/docs/zemedelskaskola_6_80.
 • KUBOVÁ, P., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Stárnutí zemědělské populace v kontextu s rostoucím významem vzdělávání mladé zemědělské a lesnické generace. Zemědělská škola č. 5, roč. 80/2017-18. Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Dostupné z WWW: https://issuu.com/zemedelskaskola/docs/zemedelskaskola_5_80
 • SMOLOVÁ, H., KUBOVÁ, P., URBANCOVÁ, H. Životospráva vysokoškoláků, aneb kde vzít energii na studium. Zemědělská škola č. 3, roč. 80/2017. Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Dostupné z WWW: https://issuu.com/zemedelskaskola/docs/zemedelskaskola_3_80
       Skripta a učební texty
 • KUBOVÁ, P. Metody zpracování dat v ekonomické praxi, Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2018. ISBN 978-80-8789-95-9.
 • HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. et al. Lesnická bioekonomika, Praha: Česká zemědělská univerzita, 2018. ISBN 978-80-213-2838-9.
 • KUBOVÁ, P. Finanční a pojistná matematika, Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2017. 219 s. ISBN 978-80-87839-85-0.

Pedagogická činnost

 • Česká zemědělská univerzita - Lesnická bioekonomika, Forestry enterprise economics, Řízení jakosti, Kvalita výroby
 • Technická univerzita v Liberci – Mikroekonomie, Makroekonomie, Základy pojišťovnictví, Pojištění osob, Penzijní fondy
 • Vysoká škola Karla Engliše, a.s. – Mikroekonomie, Makroekonomie, Matematika I, Matematika II, Aplikovaná statistika, Veřejná ekonomika, Peněžnictví a bankovnictví, Bakalářský seminář

Granty a členství

 • IGA FLD 2017
 • Nadační fond pro vzdělávání v pojišťovnictví (2014) – spoluřešitelka projektu Přístup k řešení přírodních katastrof v zemích EU
 • Studentská grantová soutěž (2014) – spoluřešitelka projektu Agilní přístupy informační podpory při řešení mimořádných situací
 • Studentská grantová soutěž (2014) – spoluřešitelka projektu Identifikace změn a analýza procesu transformace a harmonizace české pojistné legislativy s legislativou EU
 • Studentská grantová soutěž (2013) – hlavní řešitelka projektu Komparace modelů řešení environmentálních rizik na světovém pojistném trhu

Konference

 • The Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN), Galati, Rumunsko, 2018
 • Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, Praha, 2017
 • The Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN), Liège, Belgie, 2017
 • Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, Praha, 2016
 • The Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN), Lüneburg, Německo, 2016
 • Členka vědecké rady a účastník konferencí:
  • Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, Brno, 2018 
  • Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, Brno, 2017 
  • Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, Brno, 2016
 • Hradecké ekonomické dny, 2015
 • Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE, 2015
 • International Scientific Conference „European Financial Systems“, 2015.
 • Mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti, 2014
 • Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE, 2014
 • IMEA, 2014
 • Hradecké ekonomické dny, 2014
 • European Financial Systems, 2013
 • Global Virtual Conference, 2013