Trestní právo pro manažerskou praxi

Vybrané trestné činy i základní otázky trestního práva hmotného.

Praktická aplikace Trestní právo pro manažerskou praxi seznámí studenty s vybranými ustanoveními zvláštní části trestního zákoníku, tedy s konkrétními trestnými činy, jejichž spáchání přichází v manažerské praxi v úvahu (např. vybrané trestné činy proti majetku, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, trestné činy hospodářské aj.), a také s příklady z rozhodovací praxe soudů.

Zároveň budou probírány nejpodstatnější otázky trestního práva hmotného a studenti budou v průběhu výuky prakticky pracovat s trestním zákoníkem.

  • Student si osvojí základní pojmy trestního práva (trestný čin, trestní odpovědnost, skutková podstata aj.).
  • Student bude schopen orientace v trestním zákoníku.
  • Student pozná vybrané trestné činy.
  • Student dokáže pro svůj občanský i profesní život provést orientační posouzení, zda konkrétní jednání může, anebo nemůže mít trestněprávní důsledky.

Jan Dvořák

  • Po absolvování právnické fakulty pracovně působí ve státní správě.
  • V publikační činnosti se zaměřuje na oblast trestního a správního práva.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan JUDr. Dvořák má tendenci motivovat a srozumitelně vysvětlit problematiku práva tak, abychom to pochopili i my, kteří právo nestudujeme. Tento předmět se určitě hodí absolvovat i kvůli životní zkušenosti (nikdy nevíme, co se stane) a po absolvování budete aspoň tak nějak vědět co dělat, říkat...velice doporučuji!

Přínosné PA, žádné výtky k obsahu či vyučujícímu. Působí odborně a látku vysvětluje adekvátním způsobem.