Tržní prostředí

Praktická příprava pro orientaci a řešení podnikatelské a inovační problematiky.

Praktická aplikace Tržní prostředí je orientována do oblasti reálného tržního prostředí, podnikatelských a inovačních nápadů ve vztahu k reálnému tržnímu prostředí.

Teoretická část dává základní předpoklad pro úspěšné zvládnutí podnikatelské praxe.

Praktická část je situována do formy výstupního projektu s přihlédnutím na racionalitu tržního potenciálu vlastních řešených nápadů.

  • Proč vlastně 97% procent nápadů – inovací nejsou aplikovány v praxi?
  • Inovace a podnikání v praxi je neustálá konfrontace tržního prostředí se schopnostmi každého, kdo chce uspět a je nutné se na to připravovat.
  • Je to multidisciplína a je nutné ji takto chápat a proto získané znalosti a dovednosti z PA se prolínají obory od financí, marketingu až po management.
  • Konfrontace vlastních řešení se skutečností a argumentační síla je to, co je potřeba řešit, co přinese efekt a na co je zaměřen výstup a cvičení.

Martin Řehoř

  • Externí lektor, podnikatel, reprezentant českého businessu a statutár od r. 1992, vlastník společnosti Rexim sro, kde je odpovědný za strategii, rozvoj, podnikatelské plány a obchod.
  • Hlavní specializace: technicko–ekonomické poradenství, podnikatelské plány, inovace.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Nemám, co bych vytknul. Jsem velmi rád, že jsem zvolil tuto aplikaci. Respektive, že toto PA je vedeno, tímto člověkem.

Zatím nejlepší praktická aplikace, děkuji.

Více takových PA.