Tvorba audiovizuálního díla

Díky této PA se naučíte, jak správně zpracovat vaše první audivizuální dílo. Se vším všudy a bez chyb!

Předmět se zabývá problematikou audiovizuální tvorby z hlediska marketingu a médií. Důraz je kladen na všechny fáze tvorby audiovizuálního materiálu jako reklamní spot, vlog, hraný či animovaný film. Pozornost je věnována základním nástrojům pro tvorbu videa, současným trendům v mediální sféře a schopnostem studenta kreativně přistupovat ke všem dílčím procesům tvorby audiovizuálního díla. Cílem předmětu je naučit studenta orientovat se ve světě audiovize a vytvořit předpoklady pro samostatnou tvorbu, zpracování a realizaci vlastního materiálu do komplexního audiovizuálního produktu.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů. Preprodukce. Produkce. Postprodukce.
  • Reklamní spot. Krátký film.
  • Moderní přístupy a trendy. Audiovizuální tvorba.
  • Technologické parametry a koncepční schémata. Technický scénář.
  • Story-board. Lokalizace. Tvorba týmu.

Ivan Rokošný

  • Působil jako akademický asistent na Slovensku a ve výzkumu se věnoval problematice audiovize, filmu a zejména digitálních her.
  • Pracoval v kultuře, kde se podílel na programové struktuře kulturních center a působil i jako grafik, producent a video editor. 

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Lektor byl ke všem spravedlivý. Dokáže zaujmout a vyburcovat k dobrým výkonům. Za mě úžasná PA. 

Do této doby jsem nikdy nestříhala žádný zvuk, video, ani nic podobného. Pan doktor Rokošný nám vše krásně vysvětlil a vždy to, co jsme na hodině brali jsem si poté vyzkoušel. Opravdu velmi dobrá a užitečná PA.

Naprosto skvělá PA, která rozhodně splnila a předčila mé očekávání. Rozhodně mi dala další, podrobnější vhled do problematiky audiovizuální tvorby.