Utajované informace a bezpečnostní způsobilost

Seznámení se základy právní úpravy v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

V rámci praktické aplikace Utajované informace a bezpečnostní způsobilost budou vysvětleny klíčové pojmy a představeny jednotlivé druhy zajištění ochrany utajovaných informací.

Dále se studenti seznámí s právní úpravou bezpečnostního řízení.

Důraz je také kladen na praktickou práci se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

  • posluchači se seznámí se základními pojmy a instituty z oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
  • po celou dobu studenti prakticky pracují s textem zákona č. 412/2005 Sb.
  • studenti získají přehled o průběhu bezpečnostního řízení

Jan Dvořák

  • Od roku 2011 působí ve státní správě.
  • V publikační činnosti se zaměřuje na trestní právo a správní právo.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Můj nejoblíbenější vyučující!

Super předmět.

Zajímavé téma, hezky vysvětleno.