Webové technologie

Tvorba webových stránek za využití optimálních technologií.

Cílem kurzu Webové technologie je vytvořit vhled do webových technologií a seznámit studenty s  koncepty a pojmy pro pochopení práce technických týmů a získání schopnosti organizovat, zadávat i hodnotit práci techniků. Studenti se naučí chápat programovací jazyky, frameworky, rozeznávat „dobrý“ a „špatný“ kód, vytvářet základní databázové dotazy a budou schopni vytvořit jednoduchou webovou stránku. Studenti budou seznámeni s Wordpressem, získají schopnost jej zprovoznit včetně nastavení hostingu a doménových záznamů.

  • Webové technologie obecně.
  • Architektura klient-server. Seznámení s architekturou klient-server.
  • Hosting, servery, emaily, cloud, Azure, AWS, DigialOcean API.
  • Protokoly http, https, SSL, https.V2, FTP, IP adresy, DNS, porty.
  • Front-end, back-end, komunikace - xml, json, csv.
  • Základy tvorby webu – html, CSS, JavaScript, PHP.

Peter Matisko

  • V roce 2012 založil vlastní firmu Cyberma s.r.o. zaměřenou na online technologie, marketing, online marketing, reklamu a vývoj webů. Ve své praxi řeším rozmanité marketingové úkoly převážně pro malé firmy. 
  • Pro několik klientů zabezpečuje reklamu na sociálních sítích a Google.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan doktor Matisko je odborník na tématiku marketingu propojenou s moderními technologiemi. Oceňuji pečlivé zodpovídání otázek, které se týkaly více technických záležitostí v rámci online marketingu.

Zajímavé hodiny propojené s praxí.

Předmět je velmi aktuální, vyučující uváděl příklady z praxe a srozumitelně přednášel. Vždy tu byl pro jakékoliv dotazy či připomínky studentů, velmi oceňuji možnost ukončení předmětu na přednášce.