VŠEM > Zájemci o studium > Studium pro uchazeče

Studium pro uchazeče

Vyzkoušejte si VŠEM ihned po přijetí!

Přijatým uchazečům ke studiu na VŠEM nabízíme přednášky a workshopy našich odborníků z praxe, které umožní zájemcům o studium čerpat to nejlepší ze VŠEM ještě před začátkem vlastního studia.

Praktické přednášky

Pro studenty se zahájením studia Říjen 2018 jsme připravili sérii přednášek tak, aby mohli věnovat svůj čas vlastnímu rozvoji v oblasti, která je zajímá a která je baví, a to již v průběhu letních měsíců.

 • Podmínkou pro účast je přijetí ke studiu na VŠEM (absolvování I. a II. kola PŘ).
 • Zájemci o účast na přednášce vyplňují "Registrační formulář VŠEM".
 • Uznání získaných kreditů za absolvované přednášky v rámci studia na VŠEM (praktické aplikace).
 • Již proběhlo: Interkulturní komunikace, Projektově řízená firma, Komunikační dovednosti.

Zvládání zátěže v manažerské profesi

Mgr. Markéta Labajová, Ph.D. 6.10.2018, 7.10.2018 (09:00 - 18:30 hod.), 20.10.2018 (09:00 - 13:30 hod.)
 • Přednáška propojuje teoretické základy z oblasti stresového managementu s praktickým nácvikem vybraných metod zvládání nadměrně působící zátěže.
 • Získáte přehled v oblastech působících nadměrnou zátěž u vedoucích profesí, osvojíte si strategie a vybrané techniky zvládání zátěže a naučíte se rozpoznávat příznaky působících stresorů.

Efektivní výběr kariéry

Marika Řežábková, Jan Kleňha / Efektivní altruismus 17.9.2018 (17:00 – 20:00 hod.)
 • Ve svém životě strávíte přibližně 80.000 hodin v povolání, které si vyberete a vy jste pravděpodobně právě v životní fázi, kdy toto rozhodnutí musíte udělat, a je potřeba ho udělat zodpovědně.
 • Ve spolupráci se spolkem Efektivního altruismu vás naučíme, jak přemýšlet o budoucnosti pracovního trhu, jak si v hlavě utřídit, co pro vás povolání má opravdu znamenat a jak nalézt ideální rovnováhu mezi třemi faktory, podle kterých budete kariéru vybírat: „Co očekávám“, „Co mohu nabídnout“ a „Co svět potřebuje“.

Jak chytřeji přemýšlet a rozhodovat se

Marika Řežábková, Jan Kleňha / Efektivní altruismus 24.9.2018 (17:00 – 19:30 hod.) KAPACITA KURZU NAPLNĚNA
 • V životě se rozhodujeme na základě našich postojů, hodnot, informací, které v dané chvíli máme k dispozici a podle našeho nejlepšího úsudku. Co když ale náš úsudek není tak spolehlivý, jak si myslíme?
 • Podívejme se, jak naše mysl opravdu pracuje, jak můžeme redukovat chyby, kterých se dopouští, na co si máme dát pozor, aby naše mysl nebyla použita proti nám (např. vlivem reklam či desinformací) a jak můžeme vlastnosti naší mysli použít ve vlastní prospěch (např. pro lepší udržení pozornosti, snazší učení, efektivnější rozhodnutí či lepší práci s energií).

Prezentování s lehkostí

Marika Řežábková, Jan Kleňha / Efektivní altruismus 2.10. a 23.10.2018 (17:00 – 20:00 hod.)
 • Myšlenky jsou měnou této doby. Mít dobrou myšlenku však nestačí. Neméně důležitá část je umět ji ostatním prezentovat. Dobře podané myšlenky přesvědčivým řečníkem mohou dnes doslova měnit svět.
 • Jak to udělat, abychom naše posluchače opravdu zaujali, abychom je přesvědčili o kvalitě a důležitosti našeho nápadu, projektu, postoje? To se dozvíte na workshopu, ve kterém Vám představíme zásady dobré prezentace a jednoduché tipy, které můžete ihned zapracovat, dozvíte se, co jsou hříchy, kterým se obloukem vyhnout a při praktickém nácviku se naučíte využívat nástroje komunikace a prezentace tak, abyste nabyli sebejistotu a zvýšili si autoritu před publikem.

Korupce, podvody a etika

Karel Škácha / Nadační fond proti korupci 8.10.2018 (17:00 – 19:30 hod.)
 • Přednáška ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci přinese praktický pohled na ovlivňování rozhodovacích procesů v ČR i v nadnárodním prostředí.
 • Hlavním cílem je pochopit jednotlivé prvky systému, jakým způsobem ho ovlivňují a jak se organizují jednotliví hráči v rámci systému.
 • Rovněž se dozvíte, jak může sami přímo systém ovlivnit za využití stávající legislativy a zorientujete se v klientelistickém prostředí v ČR (kdo, s kým, proti komu, proč, jak, za kolik).

Anglický jazyk

Tomáš Adámek 09.10., 16.10., 23.10., 30.10., 06.11., 13.11., 20.11., 27.11., 04.12., 11.12., 18.12.2018 (Bc. 17:15 - 18:00 hod. / Ing. 18:00 - 18:45 hod.)
 • Kurzy anglického jazyka jsou zaměřeny na přípravu na zkoušku z anglického jazyka na VŠEM a další rozvoj jazykových schopností.
 • Úroveň B1 – B2 (Bc.) a B2 - C1 (Ing.) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Kurzy probíhají ve skupinách do 25 účastníků.

Registrační formulář VŠEM

 
Akce, které se chci zúčastnit*