VŠEM > Zájemci o studium > Imatrikulace studentů

Čas čtení: 1 min.Imatrikulace studentů

Slavnostní imatrikulace nových studentů bakalářských (Bc.) a magisterských (Ing.) studijních programů na Vysoké škole ekonomie a managementu se konají v Aule Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze.

Imatrikulační proces

Imatrikulace je slavnostním akademickým obřadem vysoké školy. Nově zapsaní studenti 1. ročníku bakalářského a magisterského studia se složením imatrikulačního slibu stávají rovnoprávnými členy akademické obce a jsou jim předávány imatrikulační listiny. Imatrikulace se účastní akademičtí hodnostáři (rektor, prorektor), pedel držící žezlo a imatrikulovaní studenti. Na žezlo student přikládá prsty a skládá imatrikulační slib.

Imatrikulační slib

"Slibuji rektorovi VŠEM a celé akademické obci, že na cestě k vysokoškolskému vzdělání budu respektovat zvyklosti běžné v akademickém prostředí, budu jednat čestně a spravedlivě a získané znalosti využívat v souladu s humanistickým posláním vzdělání."