VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Srovnání školného SVŠ

Srovnání školného SVŠ

Výše školného na vybraných soukromých vysokých školách v ČR (studenti veřejných a státních vysokých škol školné nehradí). Ceny školného/studijních poplatků jsou uváděny na základě veřejně dostupných informací (internetové stránky, informační materiály) příslušných vysokých škol pro daný akademický rok.

  • Údaje o studijních poplatcích/školném na soukromých vysokých školách jsou za standardní bakalářské studijní programy (Bc.) a navazující magisterské studijní programy (Mgr.), spolu s příslušnou formou studia (prezenční P, kombinovaná K) za jeden akademický rok studia v Kč.

Přehled školného na SVŠ v ČR

Školné rok
Bc./P
Bc./KMgr./P
Mgr./KMBA
Ambis 45.800 Kč 43.800 Kč 53.800 Kč 51.800 Kč -
Anglo-americká vysoká škola 179.600 Kč 179.600 Kč 192.200 Kč 192.200 Kč 450.000 Kč
CEVRO Institut 58.000 Kč 58.000 Kč 64.000 Kč 64.000 Kč 143.990 Kč
Metropolitní univerzita Praha 57.000 Kč 52.000 Kč 57.000 Kč 52.000 Kč -
Newton College 49.000 - 85.000 Kč 49.000 - 59.000 Kč 59.000 - 69.000 Kč 59.000 - 69.000 Kč 99.000 Kč
Škoda auto vysoká škola 58.000 Kč 58.000 Kč 64.000 Kč 64.000 Kč 338.000 Kč
Unicorn College 60.000 Kč 50.000 Kč 60.000 Kč 60.000 Kč -
UJAK 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč -
VŠFS 60.000 Kč 57.000 Kč 60.000 Kč 57.000 Kč 240.000 Kč
Vysoká škola hotelová 65.000 Kč 40.000 Kč 65.000 Kč 55.000 Kč -
VŠPP 47.400 Kč 47.400 Kč 53.000 Kč 53.000 Kč 108.779 Kč
Vysoká škola obchodní 49.800 Kč 49.800 Kč 55.800 Kč 55.800 Kč 108.779 Kč
VŠKK 72.800 - 119.600 Kč 72.800 - 119.600 Kč 79.800 - 131.600 Kč 79.800 - 131.600 Kč -Zdroj: http://www.vsem.cz/cenove-urovne-skolneho-ar-20112012.htmlZdroj: http://www.vsem.cz/studijni-poplatky-2.html