VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Srovnání školného SVŠ

Srovnání školného SVŠ

Výše školného na vybraných soukromých vysokých školách v ČR (studenti veřejných a státních vysokých škol školné nehradí). Ceny školného/studijních poplatků jsou uváděny na základě veřejně dostupných informací (internetové stránky, informační materiály) příslušných vysokých škol pro daný akademický rok.

  • Údaje o studijních poplatcích/školném na soukromých vysokých školách jsou za standardní bakalářské studijní programy (Bc.) a navazující magisterské studijní programy (Mgr.), spolu s příslušnou formou studia (prezenční P, kombinovaná K) za jeden akademický rok studia v Kč.

Přehled školného na SVŠ v ČR

Školné rok
Bc./P
Bc./K Mgr./P
Mgr./K MBA
Ambis 64.500 Kč 62.800 Kč 72.500 Kč 70.500 Kč -
Anglo-americká vysoká škola 218.000 Kč 218.000 Kč 218.000 Kč 218.000 Kč 450.000 Kč
CEVRO Institut 75.900 Kč 75.900 Kč 69.800 Kč 69.800 Kč 157.300 Kč
Metropolitní univerzita Praha 63.000 Kč 57.000 Kč 63.000 Kč 57.000 Kč -
Newton College 59.900 - 119.900 Kč 59.900 - 119.900 Kč 69.900 - 79.900 Kč 69.900 - 79.900 Kč 109.000 Kč
Škoda auto vysoká škola 64.000 Kč 64.000 Kč 70.000 Kč 70.000 Kč 55.700 Kč
Unicorn College 65.000 Kč 55.000 Kč 65.000 Kč 65.000 Kč -
UJAK 64.600 Kč 62.600 Kč 72.500 Kč 70.500 Kč -
VŠFS 66.000 Kč 66.000 Kč 68.000 Kč 68.000 Kč 266.000 Kč
Vysoká škola hotelová 56.600 Kč 45.000 Kč 58.300 Kč 55.000 Kč -
Panevropská univerzita 56.000 Kč 56.000 Kč 60.600 Kč 60.600 Kč -
VŠKK 93.600 - 156.800 Kč 93.600 - 156.800 Kč 100.800 - 172.800 Kč 100.800 - 172.800 Kč -Zdroj: http://www.vsem.cz/cenove-urovne-skolneho-ar-20112012.htmlZdroj: http://www.vsem.cz/studijni-poplatky-2.html