VŠEM > Studium VŠEM > Studijní poplatky > Srovnání školného SVŠ

Srovnání školného SVŠ

Výše školného na vybraných soukromých vysokých školách v ČR (studenti veřejných a státních vysokých škol školné nehradí). Ceny školného/studijních poplatků jsou uváděny na základě veřejně dostupných informací (internetové stránky, informační materiály) příslušných vysokých škol pro daný akademický rok.

  • Údaje o studijních poplatcích/školném na soukromých vysokých školách jsou za standardní bakalářské studijní programy (Bc.) a navazující magisterské studijní programy (Mgr.), spolu s příslušnou formou studia (prezenční P, kombinovaná K) za jeden akademický rok studia v Kč.

Přehled školného na SVŠ v ČR

Školné rok
Bc./P
Bc./KMgr./P
Mgr./KMBA
Anglo-americká vysoká škola 150.000 Kč 150.000 Kč 110.000 Kč 110.000 Kč 450.000 Kč
Bankovní institut vysoká škola 56.000 Kč 54.000 Kč 58.000 Kč 56.000 Kč -
CEVRO Institut 55.000 Kč 57.000 Kč 61.000 Kč 63.000 Kč 143.000 Kč
Metropolitní univerzita Praha 55.000 Kč 48.000 Kč 55.000 Kč 48.000 Kč -
Newton College 55.000 Kč 52.000 Kč 59.000 Kč 55.000 Kč 99.000 Kč
SVŠ ekonomických studií 55.000 kč 55.000 Kč 57.000 Kč 57.000 Kč -
Škoda auto vysoká škola 56.000 Kč 56.000 Kč 64.000 Kč 64.000 Kč -
Unicorn College 50.000 Kč 40.000 Kč - - -
UJAK 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč -
VŠFS 51.000 Kč 50.000 Kč 55.000 Kč 53.000 Kč -
Vysoká škola hotelová 65.000 Kč 40.000 Kč 55.000 Kč 55.000 Kč -
VŠPP 43.500 Kč 43.500 Kč 53.000 Kč 53.000 Kč -
Vysoká škola obchodní 45.000 kč 45.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč -Zdroj: http://www.vsem.cz/cenove-urovne-skolneho-ar-20112012.htmlZdroj: http://www.vsem.cz/studijni-poplatky-2.html