Design inovací

Naučte se správně nastavovat a zavádět inovace.

Cílem předmětu Design inovací je pochopení a procvičení postupů používaných při tvorbě a zavádění inovací (produktu, procesu a byznys modelu). Obsah předmětu a používaných pomůcek vychází z metodiky Board of Innovation (Design inovací) a IDEO (Human centred design), která identifikuje klíčové fáze inovačního procesu v kombinaci s ekonomickým uplatněním (prototypizace, validace inovace). Výuka zahrnuje prezentaci jednotlivých inovačních postupů a jejich souběžné procvičování na příkladech inovací již realizovaných a vlastních inovací studentů (např. v rámci Akcelerátoru VŠEM).

 • Lean canvas. Identifikace základních prvků byznys plánu a jeho inovačnosti.
 • Business design. Vytváření inovačních strategií, identifikace neuspokojených potřeb klientů.
 • Design inovace. Jednotlivé fáze tvorby a zavádění inovací.
 • Human centred design. Specifická aplikace designu inovace.

Anna Kadeřábková

 •  Ředitelka výzkumné a poradenské organizace Centre for Innovation Studies.
 •  Členka Expertní skupiny pro evaluaci politik inovací a konkurenceschopnosti Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě.

 

Martin Řehoř

 • Je specialistou vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 • Externí lektor, podnikatel, reprezentant českého businessu a statutár od r. 1992, vlastník společnosti Rexim sro, kde je odpovědný za strategii, rozvoj, podnikatelské plány a obchod.
 • Hlavní specializace: technicko–ekonomické poradenství, podnikatelské plány.

 

Cyril Kotulič

 • Na VŠEM absolvoval Studium MBA se specializací Lidské zdroje.
 • Zabývá se problematikou inovací a má dlouholeté zkušenosti s  organizaci vzdělávacích kurzů.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Zajímavý předmět - jak obsahem, tak vedením výuky. Zapisujte!

Pan profesor Řehoř je skvělým vyučujícím. Jeho přednášky s tématem Inovace byly skvělé, příkladné a naučné.

Skvělé!