Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA, MSc., LL.M.

Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA, MSc., LL.M.

Ekonomické a sociální inovace, Inovace a podnikání, Internetový obchod, Manažerská ekonomika, Strategie podniku a organizací

Absolvent Strojní fakulty Technické univerzity v Košicích (Slovenská republika), kde studoval na Katedře výrobních inovací v oboru Strojírenská technologie se specializací Nanotechnologie. Na Technické Univerzitě v Košicích také absolvoval Doplňující pedagogické studium. Studium MBA absolvoval na VŠEM v Praze se specializací Lidské zdroje. Doktorské studium absolvoval na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze v oboru Podniková ekonomika a management se specializací Podniková ekonomika. Zabývá se problematikou inovací. Má dlouholeté zkušenosti s  organizaci vzdělávacích kurzů.

Publikační činnost

 • SCHOLLEOVÁ, Hana, KOTULIČ, Cyril. Trendy ve financování inovací. In: Trendy v podnikání - Business trends. Vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni.  Volume 4/12.  ISSN 1805-0603. Str. 65-71.
 • KOTULIČ, Cyril. Innovation classification and corporate recording system. Brno 20.01.2010 – 21.01.2010. In: 2nd International PhD Students Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 341–347. ISBN 978-80-210-5111-9.
 • KOTULIČ, Cyril. Konkurenční prostředí a konkurenceschopnost zubních ordinací v ČR. Jihlava 03.02.2010 – 04.02.2010. In: Konkurence – teoretické a praktické aspekty. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2010. 4 s. ISBN 978-80-87035-30-6 (Spoluautor: Erika Lenčová)
 • KOTULIČ, Cyril. Různé přístupy k definici inovace. Praha 16.09.2010. In: BECK, Jiří (ed.). Úloha inovací v hospodářském cyklu. Praha : VŠMIE, 2010, s. 167–172. ISBN 978-80-86847-48-1.
 • KOTULIČ, Cyril. COST SAVINGS IN THE MECHANICAL MACHINING (str. 96 -100.) In: Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011 s. 457 ISBN 978-80-7372-720-8. (Spoluautor: ŘEHOŘ, Martin).
 • KOTULIČ, Cyril. Inovace jako řešení některých problémů spojených s prodlužováním ekonomicky aktivního života. In: BECK, Jiří (ed.). Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha 15.9.2011. ISBN 978-80-86847-57-3. (Spoluautor: ŘEHOŘ, Martin).
 • SCHOLLEOVÁ, Hana, KOTULIČ, Cyril. Innovation behaviour support of Czech firms. Riga 10.10.2012 – 12.10.2012. In: 53rd International Riga Technical University Conference „Scietific on Economics and Entrepreneurship” SCEE'2012 Proceedings [CD-ROM]. Riga : Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics and Management, 2012. 8 s. ISBN 978-9934-10-355-1.
 • KOTULIČ, Cyril. Evropské inovační centrum CSC. Inovační podnikání a transfer technologií [online], 2010, roč. 18, č. 2. 1 s. ISSN 1210-4612. URL: http://www.aipcr.cz/doc/IPTT-2010-2.pdf
 • KOTULIČ, Cyril. Mechanik elektronických elektrotechnických zařízení. 1. vyd. Praha : Námořní akademie ČR, 2007. 123 s. ISBN 978-80-87103-05-0. (Další autoři: ŘÍHA, Milan, DANĚK, Ivan)

Konference

 • FOR INDUSTRY 2012, 13.3. 2012 Praha
 • Konference projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací, 23.11.2011
 • Removing Barriers to Successful Innovation 9. 11. 2011
 • Ochrana průmyslového vlastnictví, 1.6.2011 Praha
 • FOR INDUSTRY 2011, 3.5. 2011 Praha
 • NANOTECHNOLOGIE – od vývoje k průmyslovému využití, 11. 4. 2011, Praha
 • Konference: Jak se zastavil a změnil svět? 15. 10. 2010, VŠE Praha
 • Mezinárodní konference: Úloha inovací v hospodářském cyklu. Praha 16. 9. 2010
 • Galerie inovací – 30. 3. 2010 Praha
 • Ochrana průmyslového vlastnictví – 2. 6. 2010 Praha
 • Seminář: „Investičné projekty ze Strukturálních fondů EU“, VŠE 10. a 11. prosince 2009
 • Higher Education, Entreprises and Regions:Partnership for Innovation & Development throughout Europe, 22. 5. 2009, Praha
 • 21. 5. 2009, International Konference. “Scientific and Technological Innovation: National Experience and International Cooperation