Kariérní management

Prohloubíte své znalosti práce s lidmi a týmy.

Předmět Kariérní management navazuje na předchozí předměty zaměřené na práci s lidmi a dále tyto získané teoretické a praktické znalosti prohlubuje a rozvíjí ve specifických oblastech managementu. Získané znalosti budou využitelné při efektivním řešení problémů ve všech oblastech, kde je profesionální práce s lidmi prioritou.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů. Moderní přístupy k řízení lidských zdrojů.
  • Řízení kariéry. Identifikace řízení kariéry jako jedna z personálních činností.
  • Talent management. Identifikace talentů a práce s nimi. Osobnost a její rozvoj.
  • Znalostní management. Definování základních pojmů. Členění znalostí.
  • Management kontinuity znalostí. Definování základních pojmů.

Hana Urbancová

  • Je členkou redakční rady Ekonomických listů a vědecké rady České společnosti pro vzdělání a inovace v zemědělství.
  • Mimo oblast vzdělávání má zkušenosti na nižších manažerských pozicích v oboru financí.

Markéta Šnýdrová

  • Celou svou dosavadní profesní kariéru se pohybuje v oblasti HR.
  • V letech 2006-2012 zastávala pozici specialistky personálního marketingu v Komerční bance.

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní profesorka působila velmi profesionálně a výuka byla atraktivní. Z mého pohledu velmi dobrý a užitečný předmět. Ve kterém byla kombinovaná teorie s poznatky z praxe. Obrovské plus za každodenní případové studie + hodina s další odborníci z praxe, která byla součástí výuky.

Perfektní!

Doktorka Šnýdrová, je výborná lektorka. Vše vysvětlila a byla velice příjemná.