VŠEM > Studium VŠEM > Kurz českého jazyka pro cizince

Čas čtení: 2 min.Kurz českého jazyka pro cizince

Vysoká škola ekonomie a managementu nabízí roční intenzivní kurz českého jazyka pro cizince v rámci programu celoživotního vzdělávání.

Kurz je určen pro začátečníky, kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice, ale brání jim v tom jazyková bariéra.

Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturním, společenským a historickým prostředím ČR.

Harmonogram AR 2015/2016

Přihlášky pro termín zahájení Leden 2016 31/12/2015
Řádné termíny konání přijímacího řízení 5/1/2016
Zahájení výuky Leden 2016

Obsah kurzu

 • Výuka je zaměřena na komunikativní přístup, je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy (MOOC - Massive open on-line courses) a lektory
 • Gramatika, konverzace, slovní zásoba a reálie (kultura, historie a současná společnost ČR)
 • Možnost navštěvovat dle vlastního výběru kurzy MOOC s možností uznání kreditů pro následné studium (Bc./Ing./MBA) na VŠEM.
 • Výuka o rozsahu 4x45 min. probíhá ve dnech Pondělí-Čtvrtek (konkrétní termíny budou specifikovány v Prosinci 2015)

Podmínky přijetí do kurzu

 • řádně vyplněná přihláška ke studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání v anglickém jazyce
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu
 • uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
 • úplný začátečník v českém jazyce – kurz je určen uchazečům, kteří se s češtinou setkávají poprvé

Úspěšné ukončení kurzu

 • Úspěšné složení závěrečné zkoušky na min. 51% - účastník je schopen porozumět mluvenému i psanému projevu, mluvit a psát na úrovni B1/B2

Doklad o absolvování kurzu

 • Certifikát VŠEM o dosažené jazykové úrovni
 • v případě neúspěchu u závěrečné zkoušky, potvrzení o absolvování jazykového kurzu

Studijní poplatky / školné

30ti týdenní intenzivní kurz 50.000 Kč
50ti týdenní intenzivní kurz 70.000 Kč

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

Studium dle vlastních schopností, časových možností a zájmů, kdy náročnost předmětu je dána počtem kreditů (vyšší počet kreditů = vyšší obtížnost předmětu).

Realizace profesních kurzů on-line formou výuky (MOOC - Massive Open Online Courses).

 • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 10 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
 • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
 • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Zákonné podmínky CŽV

VŠEM poskytuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., vzdělání v akreditovaných oborech v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV), a to mimo rámec studijních programů, orientované na výkon povolání nebo zájmově.

 • Profesní kurzy VŠEM jsou realizovány jako součást celoživotního vzdělávání (CŽV), dle vysokoškolských standardů s možností daňové uznatelnosti a možností uznání kreditů pro následné studium (Bc./Ing./MBA).
 • Podmínkou přijetí ke studiu v programech CŽV je úplné středoškolské (maturita), respektive vysokoškolské (bakalářský stupeň) vzdělání, kdy další podmínky stanovuje rektor.
 • Na realizované profesní programy v rámci CŽV se vztahuje přiměřeně platný Studijní a zkušební řád VŠEM, kdy jsou rektorem (Nařízení rektora VŠEM) stanoveny podmínky upravující způsob výuky a kontrolu studijních výsledků.
 • Účastníci studia v profesních programech nejsou studenty podle vysokoškolského zákona, kdy v programech CŽV není možné skládat závěrečné, souborné a státní závěrečné zkoušky.
 • Kredity, které byly získány na VŠEM v profesních programech uskutečňovaného v rámci akreditovaných studijních programů, mohou být úspěšným absolventům (klasifikovaný výstup v rámci zkoušky) uznány do zákonné výše kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v akreditovaném studijním programu.

Registrační formulář