You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Bakalářské programy Bc/BBA

Čas čtení: 1 min.Bakalářské programy Bc/BBA

Bakalářský 3letý studijní program (Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing) s oborovými specializacemi, realizovaný v českém a anglickém jazyce, v prezenční a kombinované formě studia.

 • V rámci mezinárodní akreditace studijního programu BBA (Bachelor of Business Administration) mohou být absolventovi vystaveny dva bakalářské diplomy (Bc./BBA).

Podniková ekonomika

 • FINANCE
 • LIDSKÉ ZDROJE
 • MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT
 • MARKETING A REKLAMA

Komunikace a lidské zdroje

 • KOMUNIKACE A SPOLEČNOST
 • PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE
 • ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 • KOMUNIKACE V MANAGEMENTU
 • LIDSKÉ ZDROJE

Marketing

 • KOMUNIKACE A MÉDIA
 • MARKETINGOVÉ A REKLAMNÍ STRATEGIE
 • PERSONÁLNÍ MARKETING
 • SOCIÁLNÍ MÉDIA
 • MARKETING MANAGEMENT
 • MARKETING A REKLAMA

Obsah a forma studia

Obsah a forma bakalářského studijního programu (Bc.), je dána specifickými požadavky profesního uplatnění absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích středního a nižšího managementu.

 • Kombinovaná forma studia I je realizovaná formou 1 - 2 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 1 - 3x za trimestr).
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích je realizována formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech/trimestr (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Možnost současného studia dvou oborů v rámci bakalářského studia v režimu snížených studijních poplatků.