VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Bakalářské programy Bc/BBA

Čas čtení: 1 min.Bakalářské programy Bc/BBA

Bakalářský 3letý studijní program (Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing) s oborovými specializacemi, realizovaný v prezenční, kombinované a distanční formě studia.

STUDIJNÍ OBOROBOROVÉ SPECIALIZACE

Podniková ekonomika

 • FINANCE
 • LIDSKÉ ZDROJE
 • MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT
 • MARKETING A REKLAMA

Komunikace a lidské zdroje

 • KOMUNIKACE A SPOLEČNOST
 • PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE
 • ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 • KOMUNIKACE V MANAGEMENTU
 • LIDSKÉ ZDROJE

Marketing

 • KOMUNIKACE A MÉDIA
 • MARKETINGOVÉ A REKLAMNÍ STRATEGIE
 • PERSONÁLNÍ MARKETING
 • SOCIÁLNÍ MÉDIA
 • MARKETING MANAGEMENT
 • MARKETING A REKLAMA

Diplomy Bc. / BBA

 • V rámci mezinárodní akreditace bakalářského studijního programu BBA (Bachelor of Business Administration) mohou být absolventovi vystaveny dva bakalářské tituly, respektive diplomy (Bc./BBA).

Obsah a forma studia

Obsah a forma bakalářského studijního programu (Bc.), je dána specifickými požadavky profesního uplatnění absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích středního a nižšího managementu.

 • Kombinovaná forma studia I je realizovaná formou 1 - 2 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 1 - 3x za trimestr).
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích je realizována formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech/trimestr (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Možnost současného studia dvou oborů v rámci bakalářského studia v režimu snížených studijních poplatků.
 • Distanční forma studia je realizována online formou prostřednictvím eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a Studijní materiály VŠEM). Frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta. Distanční forma studia je realizována na základě mezinárodní akreditace (ACBSP) a absolvent získává diplom BBA.

Kontrola a výstupy studia (ZK, SP, ZP, PP, ZZK)

Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZP, zápočet - ZP, seminární práce - SP, praktická práce (PP), praktické aplikace - PA, závěrečná zkouška - ZZK, bakalářská práce - BP).

PŘEHLED KONTROLY STUDIAKREDITY P/K
Studijní předměty (EZK)
Základní blok /9x ZK
Oborový blok /10x ZK
Specializační blok /5x ZK
Cizí jazyk (AJ, NJ) /1x ZK
43
43
25
5
Písemné práce
Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktická práce (PP)
16/24
Praktické aplikace
Odborná praxe / ZP
Exkurze, Semináře, Přednášky / ZP
6/-
49/-
Závěrečné zkoušky (EZZK)
Písemná závěrečná zkouška / 2x ZZK 10/10
10/10
Závěrečná práce a obhajoba BP
Bakalářská práce /1x BP
Souborná ústní ZZK
20/20