VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Bakalářské programy Bc/BBA

Čas čtení: 1 min.Bakalářské programy Bc/BBA

Bakalářský 3letý studijní program (Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing) s oborovými specializacemi, realizovaný v prezenční a kombinované formě studia.

STUDIJNÍ OBOROBOROVÉ SPECIALIZACE

Podniková ekonomika

 • FINANCE
 • LIDSKÉ ZDROJE
 • MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT
 • MARKETING A REKLAMA

Komunikace a lidské zdroje

 • KOMUNIKACE A SPOLEČNOST
 • PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE
 • ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 • KOMUNIKACE V MANAGEMENTU
 • LIDSKÉ ZDROJE

Marketing

 • KOMUNIKACE A MÉDIA
 • MARKETINGOVÉ A REKLAMNÍ STRATEGIE
 • PERSONÁLNÍ MARKETING
 • SOCIÁLNÍ MÉDIA
 • MARKETING MANAGEMENT
 • MARKETING A REKLAMA

Diplomy Bc. / BBA

 • V rámci mezinárodní akreditace bakalářského studijního programu BBA (Bachelor of Business Administration) mohou být absolventovi vystaveny dva bakalářské tituly, respektive diplomy (Bc./BBA).

Obsah a forma studia

Obsah a forma bakalářského studijního programu (Bc.), je dána specifickými požadavky profesního uplatnění absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích středního a nižšího managementu.

 • Kombinovaná forma studia I je realizovaná formou 1 - 2 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 1 - 3x za trimestr).
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích je realizována formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech/trimestr (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Možnost současného studia dvou oborů v rámci bakalářského studia v režimu snížených studijních poplatků.

Zaměření studia (Akademické / Profesní)

VŠEM nabízí studentům možnost volby mezi akademickým nebo profesním zaměřením studijního programu/oboru, a to v rámci maximální individualizace výstupů studia (tj. zkoušky, písemné práce, odborná praxe, praktické aplikace).

 • Společný obsah studia a výuky s rozdílnými výstupy v rámci kontroly studia (tj. zkoušky, písemné práce, povinnosti v rámci studia, způsob a rozsah odborné praxe, podmínky pro ukončování studijních předmětů, ročníku a studia), dle preferencí a zájmů studenta.
 • Akademické zaměření studia je určeno studentům, kteří chtějí své znalosti rozvíjet v souvislosti s další tvůrčí a výzkumnou činností, tj. uplatněním v oblasti vědy a výzkumu.
 • Profesní zaměření studia je určeno studentům se zájmem o maximální propojení studia s praxí, které umožňuje aplikaci získaných teoretických znalostí přímo do praxe v průběhu samotného studia v návaznosti na profesní  a odborné uplatnění absolventa.
VÝSTUPY STUDIAAKADEMICKÉPROFESNÍ
Zkoušky EZK (otevřené otázky) EZK (multiple choice)
Písemné práce Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktické práce (PP)
Zápočtová práce (ZP)
Odborná praxe Potvrzení zaměstnavatele 12 týdnů ve studovaném oboru
Prezentace prací Ano Ano
Kredity
Nepovinné min. 50%
Cyklus Hosté VŠEM Nepovinné min. 1x za trimestr
Projekty VŠEM / StartUp VŠEM Nepovinné min. 1x za studium

Kontrola a výstupy studia (ZK, SP, ZP, PP, ZZK)

Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZP, zápočet - ZP, seminární práce - SP, praktická práce (PP), praktické aplikace - PA, závěrečná zkouška - ZZK, bakalářská práce - BP).

PŘEHLED KONTROLY STUDIAKREDITY P/K
Studijní předměty (EZK)
Základní blok /9x ZK
Oborový blok /10x ZK
Specializační blok /5x ZK
Cizí jazyk (AJ, NJ) /1x ZK
43
43
25
5
Písemné práce
Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktická práce (PP)
16/24
Praktické aplikace
Odborná praxe / ZP
Exkurze, Semináře, Přednášky / ZP
6/-
49/-
Závěrečné zkoušky (EZZK)
Písemná závěrečná zkouška / 2x ZZK 10/10
10/10
Závěrečná práce a obhajoba BP
Bakalářská práce /1x BP
Souborná ústní ZZK
20/20