VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské programy Bc/BBA

Čas čtení: 1 min.Bakalářské programy Bc/BBA

Bakalářský 3letý studijní program (Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing) s oborovými specializacemi, realizovaný v prezenční, kombinované a distanční formě studia. Udělený titul Bc./BBA.

 
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Data-based marketing Krizové řízení Prognostické metody
Efektivní získávání a výběr Leadership Psychologie a psychoterapie
Evropská integrace Management reputace Psychologie v personální práci
Finanční audit Management změny Public relations, komunikace a média
Finanční gramotnost Manažerský controlling Retence a akvizice v prodejním kanálu
Finanční matematika Mezinárodní standardy fin. výkaznictví Systémové myšlení v manažerské praxi
Finanční stabilita Motivace pracovního jednání Tržní prostředí
Hospodaření příspěvkových organizací Neziskové organizace Základy copywritingu
Investice Peněžnictví a bankovnictví Základy digitálního marketingu
Komunikační dovednosti a rétorika Praktické řízení firmy  
Krizová komunikace Prezentační dovednosti