VŠEM > Studium VŠEM > Profesní kurzy (PK)

Čas čtení: 3 min.Profesní kurzy (PK)

Profesní kurzy VŠEM v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) zahrnují specializované intenzivní programy profesního vzdělávání v daných oblastech, formě výuky a dle specifických a konkrétních potřeb jednotlivců a organizací soukromého nebo veřejného sektoru.

Zdarma studijní materiály (eTexty VŠEM), výuka (Videolearning VŠEM) a video konzultace (VideoForum VŠEM) pro registrované uživatele.

Profesní kurzy

  • Studium dle vlastních schopností, časových možností a zájmů, kdy náročnost předmětu je dána počtem kreditů (vyšší počet kreditů = vyšší obtížnost předmětu).
  • Studijní materiály (eTexty VŠEM), výuka (Videolearning VŠEM) a video konzultace (VideoForum VŠEM) s lektorem VŠEM zdarma pro registrovaného uživatele. Zkouškové pokusy s vystavením certifikátu o absolvování MOOC zpoplatněny.
  • Absolvent profesního kurzu získá certifikát profesního vzdělání VŠEM (absolvování kurzu, absolvování a ukončení kurzu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou) a příslušný počet kreditů (ukončení profesního kurzu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou).
  • Získané kredity účastníkem profesních kurzů jsou započítány/uznány v rámci případného vysokoškolského studia na VŠEM (Bc./Ing./MBA).

Ceny Profesních kurzů

Cena za profesní kurz je dána formou studia (prezenční, kombinovaná), vystavením certifikátu o absolvování profesního kurzu, respektive absolvováním klasifikovaného výstupu z profesního kurzu (zkouškou v rámci EZK v případě uznání kreditů v rámci programů Bc./Ing./MBA).

Forma kurzu
CenaVideoZkouškaKredityCertifikát
Prezenční 3.000 Kč/den ANO ANO ANO ANO
Zdarma ANO NE NE NE
Kombinovaná 3.000 Kč/kurz ANO ANO ANO ANO
Zdarma ANO NE NE NE

Forma výuky (prezenční / kombinovaná)

Forma výuky a průběh profesních kurzů na VŠEM je dána jak potřebou realizace výuky samotným účastníkem (prezenční přítomnost na přednáškách nebo kombinací interaktivních a on-line výukových aplikací), tak i cenou za realizaci příslušného profesního kurzu VŠEM.

  • Prezenční forma: krátkodobé intenzivní programy (1 – 5ti denní) formou výukových soustředění v malých skupinách v českém, případně anglickém jazyce (přítomnost studenta na VŠEM).
  • Kombinovaná forma: realizace kombinací interaktivních aplikací VŠEM (Videolearning VŠEM, VideoForum VŠEM - vidokonzultace, testování a procvičování znalostí) a výukových soustředění na VŠEM.

Harmonogram výuky Profesního kurzu

Pořadí a počet výukových soustředění v rámci realizace profesního kurzu VŠEM s možností využití video a interaktivní aplikace VŠEM, přímé výuky (fyzická přítomnost na výukovém soustředění) a video aplikace VideoForum VŠEM (on - line komunikace s lektorem v rámci vypsaných video konzultací). Konkrétní počet a podoba výukových soustředění (VS) je dán formou profesních kurzů (Prezenční - P, Kombinovaná - K)*.

VS*
Forma výuky (aplikace VŠEM)Obsah výukyForma kurzu
1. VIDEO přednáška (Videolearning) Vstupní a výstupní znalosti P/K
2. Výukové soustředění (Přednáška) Přednáška a cvičení P
3. VIDEO konzultace (VideoForum 1x 14 dní) Cvičení a dotazy (lektor - student) P/K

Typ a zaměření kurzů (základní/oborové/specializační)

Profesní kurzy jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

  • Základní profesní kurzy seznamují se základními aspekty fungování subjektů ve vazbě na charakteristiky jejich prostředí, při zvládnutí základních analytických a metodologických postupů.
  • Oborové profesní kurzy umožňují získat znalosti a dovednosti pro analýzu a strategická rozhodování firem a organizací v globalizovaném prostředí.
  • Specializační profesní kurzy jsou zaměřeny na další zvyšování profesních kvalifikačních předpokladů v rámci odborného rozvoje v rámci praktických aplikací manažersko - ekonomického vzdělání.