VŠEM > Studium VŠEM > Magisterské programy Ing/MSc

Magisterské programy Ing/MSc

Magisterský navazující 2letý studijní program (Management firem) s oborovými specializacemi, realizovaný v prezenční, kombinované a distanční formě studia. Udělený titul Ing./MSc.

 
 

Zaměření studia

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Business plán Manažerské dovednosti Prognostické metody
Google Analytics Manažerské rozhodování Psychologie práce a organizace
Informační management Marketing inovací na webu Rozvoj lidských zdrojů
Interkulturní komunikace Měření firemní výkonnosti Social media marketing
International Business Poradenská a sociální psychologie Web product placement
Leadership Právo pro podnikatele