VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Magisterské programy Ing/MSc

Magisterské programy Ing/MSc

Magisterský navazující 2letý studijní program (Management firem, Ekonomická a mezinárodní studia) s oborovými specializacemi, realizovaný v prezenční a kombinované formě studia.

STUDIJNÍ OBOROBOROVÉ SPECIALIZACE

Management firem

 • MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT
 • FINANCE
 • LIDSKÉ ZDROJE
 • MANAGEMENT OBCHODU A LOGISTIKA
 • MARKETING A REKLAMA
 • MEZINÁRODNÍ OBCHOD

Ekonomická a mezinárodní studia

 • MEZINÁRODNÍ OBCHOD
 • INOVACE
 • PODNIK V EVROPSKÉ UNII
 • POLITICKÁ EKONOMIE

Diplomy Ing. / MSc.

 • V rámci mezinárodní akreditace magisterského studijního programu MSc. (Master of Science) mohou být absolventovi vystaveny dva magisterské diplomy (Ing./MSc.).

Obsah a forma studia

Obsah a forma navazujícího magisterského studijního programu (Ing.), je dána specifickými požadavky profesního uplatnění absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích vyššího a středního managementu.

 • Kombinovaná forma studia I je realizovaná formou 1 - 2 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 1 - 3x za trimestr)
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích je realizována formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech/trimestr (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Možnost současného studia dvou oborů v rámci magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.

Zaměření studia (Akademické / Profesní)

VŠEM nabízí studentům možnost volby mezi akademickým nebo profesním zaměřením studijního programu/oboru, a to v rámci maximální individualizace výstupů studia (tj. zkoušky, písemné práce, odborná praxe, praktické aplikace).

 • Společný obsah studia a výuky s rozdílnými výstupy v rámci kontroly studia (tj. zkoušky, písemné práce, povinnosti v rámci studia, způsob a rozsah odborné praxe, podmínky pro ukončování studijních předmětů, ročníku a studia), dle preferencí a zájmů studenta.
 • Akademické zaměření studia je určeno studentům, kteří chtějí své znalosti rozvíjet v souvislosti s další tvůrčí a výzkumnou činností, tj. uplatněním v oblasti vědy a výzkumu.
 • Profesní zaměření studia je určeno studentům se zájmem o maximální propojení studia s praxí, které umožňuje aplikaci získaných teoretických znalostí přímo do praxe v průběhu samotného studia v návaznosti na profesní  a odborné uplatnění absolventa.
VÝSTUPY STUDIAAKADEMICKÉPROFESNÍ
Zkoušky EZK (otevřené otázky) EZK (multiple choice)
Písemné práce Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktické práce (PP)
Zápočtová práce (ZP)
Odborná praxe Potvrzení zaměstnavatele 8 týdnů ve studovaném oboru
Prezentace prací Ano Ano
Kredity
Nepovinné min. 50%
Cyklus Hosté VŠEM Nepovinné min. 1x za trimestr
Projekty VŠEM / StartUp VŠEM Nepovinné min. 1x za studium

Kontrola a výstupy studia (ZK, SP, ZP, PP, ZZK)

Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP, seminární práce - SP, praktická práce (PP), praktické aplikace - PA, závěrečná zkouška - ZZK, diplomová práce - DP).

PŘEHLED KONTROLY STUDIAKREDITY P/K
Studijní předměty (EZK)
Základní blok /3x ZK
Oborový blok /6x ZK
Specializační blok /4x ZK
Cizí jazyk (AJ, NJ) /1x ZK
15
30
20
5
Písemné práce Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktická práce (PP)
8/12
Praktické aplikace
Odborná praxe / ZP
Exkurze, Semináře, Přednášky / ZP
6/-
29/-
Závěrečné zkoušky (EZZK)
Písemná závěrečná zkouška / 2x ZZK 10/10
10/10
Závěrečná práce a obhajoba DP
Diplomová práce /1x DP
Souborná ústní ZZK
20/20