You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Magisterské programy Ing/MSc

Magisterské programy Ing/MSc

Magisterský navazující 2letý studijní program (Management firem, Ekonomická a mezinárodní studia) s oborovými specializacemi, realizovaný v českém a anglickém jazyce, v prezenční a kombinované formě studia.

 • V rámci mezinárodní akreditace studijního programu MSc. (Master of Science) mohou být absolventovi vystaveny dva magisterské diplomy (Ing./MSc.).

Management firem

 • MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT
 • FINANCE
 • LIDSKÉ ZDROJE
 • MANAGEMENT OBCHODU A LOGISTIKA
 • MARKETING A REKLAMA
 • MEZINÁRODNÍ OBCHOD

Ekonomická a mezinárodní studia

 • MEZINÁRODNÍ OBCHOD
 • INOVACE
 • PODNIK V EVROPSKÉ UNII
 • POLITICKÁ EKONOMIE

Obsah a forma studia

Obsah a forma navazujícího magisterského studijního programu (Ing.), je dána specifickými požadavky profesního uplatnění absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích vyššího a středního managementu.

 • Kombinovaná forma studia I je realizovaná formou 1 - 2 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 1 - 3x za trimestr)
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích je realizována formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech/trimestr (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Možnost současného studia dvou oborů v rámci magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.