VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Lidské zdroje Ing.

Profesní zaměření Lidské zdroje Ing.

 • Lidské zdroje
 • Interkulturní leadership
 • Strategické řízení lidských zdrojů
 • Diverzity management
 • Performance management
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční I 5-7dní / trimestr (on-line)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Profesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržený odborníky z firem Google, Deloitte, Nestlé, StartupJobs, Horton International...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Lidských zdrojů (personální ředitelé, personalisté, manažeři, koučové...)
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech řízení lidských zdrojů, psychologie, managementu, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního ročníku studia, pokud změníte své preference.

Interkulturní leadership

Vedení týmů je založeno nejen na znalosti psychologie, ale i na znalosti kulturních rozdílů. Jejich vliv je klíčový všude tam, kde jsou kolektivy složené z profesionálů přicházejících z různých zemí. Jste v takové firmě, případně chcete pracovat na mezinárodní úrovni? Pak právě zde můžete získat “koktejl” znalostí a dovedností na úrovni interkulturní psychologie i mezinárodního práva.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Leadership diverzitních týmů
 • Multikulturní management
 • Psychologie práce a organizace
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Strategie podniku
 • Strategický management
 • Právo
HR manažer, Odborný pracovník, Koordinátor, Projektový manažer

Lidské zdroje

Úspěch jakékoliv firmy, instituce, start upu či projektu stojí na lidech. Umět pracovat s tzv. lidskými zdroji, umět vyhledávat vhodné profesionály, odhadovat jejich kvalifikaci, jejich charaktery, umět sbírat dostatečně věrohodné reference, které potvrdí či vyvrátí první dojem, umět pracovat s motivací lidí, kteří pracují v týmu a rozvíjet dále jejich nadání, stejně jako řešit konflikty, to je komplex dovedností s rostoucím významem pro 21. století. Studenti ovládnou základy pracovního práva, principy sociologie, psychologie a vyjednávání i další znalosti a dovednosti, které jsou k profesionálnímu managementu lidských zdrojů nezbytné.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Organizační kultura
 • Kariérní management
 • Psychologie práce a organizace
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Strategie podniku
 • Strategický management
 • Právo
Personalista, Vedoucí HR oddělení, Specialista HR, HR business partner, HR marketing specialist, HR manažer, Teamleader, Kouč, Training & Development Specialist

Strategické řízení lidských zdrojů

Nestačí vybrat dobré lidi do týmu. Tým sestavený ze samých “hvězd” pravděpodobně nebude fungovat jako tým. Ani skupina lidí, kteří nemají přirozeného lídra. Zároveň musíte umět pracovat s lidmi, kteří jsou k dispozici, což znamená umět motivovat a vést lidi ke společnému cíli. To není jednoduchý úkol a vyžaduje nejlepší manažerské dovednosti. Stavět pracovní a projektové týmy, které dokáží uspět, je to, co se můžete naučit.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Zajištění lidských zdrojů
 • Organizační kultura
 • Kariérní management
 • Měření firemní výkonnosti
 • Performance management
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Strategie podniku
 • Strategický management
 • Právo
HR specialista, HR manažer, Headhunter, Recruiter, HR business partner, Training & Development Specialist

Diverzity management

Ekonomické krize, "šedí nosorožci" v podobě pandemie covidu, případně "černé labutě" technologických disrupcí vytvářejí na pracovním trhu neustále tenze a pohyby, které vystavují firmy a instituce do nelehké situace trvalých, hůře předvídatelných změn. Stejně tak trvale vysoké nároky na aktualizaci profesních a sociálních dovedností kladou velké nároky na personální management a jeho schopnost vyvažovat nároky kladené organizací na zaměstnance a spolupracovníky a zároveň uspokojovat rostoucí potřebu lidí nacházet v práci nejen příjem, ale i naplnění a smysl. Lidé jsou zdrojem úspěchu v každé organizaci a pokročilá dovednost pracovat s tím nejcennějším zdrojem stojí na zvládání managementu i dobré znalosti potřeb na obou stranách, stejně jako na dovednosti hledat ty, kteří vytváří funkční tým. Naučte se dávat lidem smysl z práce a zaměstnavatelům produktivitu!

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Systémy řízení
 • Kariérní management
 • Management změny (v AJ)
 • Talent management
 • Diverzity management
 • Performance management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Strategie podniku
 • Projektový management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Manažerská ekonomie
Personalista, Specialista HR, HR business partner, HR marketing specialist, Training & Development Specialist, Team leader, Osobní kouč, Sociolog

Performance management

Současné výzkumy ukazují, že práce už pro mileniály není vrcholnou hodnotou jejich života. A není jí ani pro starší lidi na trhu práce, kteří žijí ve zvyšujícím se životním standardu a mají tak přirozeně vyšší nároky na mimopracovní život.  To ve výsledku znamená nejen fluktuaci na trhu práce, ale také omezenou produktivitu. Demotivovaný zaměstnanec s vysokou mírou pravděpodobnosti odchází a za sebou nechává často zápornou hodnotu, deficit, který jde na vrub firmy nebo instituce. Přitom k motivaci už dnes většinou nestačí zvýšit plat nebo poskytnout auto. Udržet vysokou míru produktivity a zároveň nezruinovat firmu neudržitelnými personálními náklady je věcí velmi sofistikované kombinace managementu a psychologické práce s týmy i jednotlivci. Můžete si být jistí, že takový profesní profil z vás na trhu práce udělá klíčového hráče v oblasti řízení!

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Systémy řízení
 • Kariérní management
 • Management změny (v AJ)
 • Motivace k výkonu
 • Performance management
 • Talent management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Strategie podniku
 • Projektový management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Manažerská ekonomie
Personalista, Specialista HR, HR business partner, HR marketing specialist, Training & Development Specialist, Team leader, Osobní kouč, Sociolog

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Pan doktor Čejka látku vykládal srozumitelně. Co mě však velmi příjemně překvapilo, byl prostor pro naše dotazy, zážitky a komentáře z praxe. Díky tomuto stylu výuky jsem si zapamatovala mnohem více informací, než z obyčejného výkladu. Zejména rozbory situací z praxe byly dle mého názoru velmi dobrou přípravou na zkoušku.

Paní doktorka Urbancová je skvělá lektorka. Vedení jejich přednášek i videocvičení hodnotím velmi pozitivně především kvůli řadě praktických příkladů a velkém prostoru pro diskuzi.

Přednášky skvělé, propojené s praxí, záživné, paní inženýrka perfektní a přes svůj mladý věk veliký odborník. Za mne 1 podtržená!