VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Lidské zdroje Ing.

Profesní zaměření Lidské zdroje Ing.

 • Lidské zdroje
 • Interkulturní leadership
 • Strategické řízení lidských zdrojů
 • Diverzity management
 • Performance management
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Profesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržený odborníky z firem Google, Deloitte, Nestlé, StartupJobs, Horton International...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Lidských zdrojů (personální ředitelé, personalisté, manažeři, koučové...)
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech řízení lidských zdrojů, psychologie, managementu, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního ročníku studia, pokud změníte své preference.

Interkulturní leadership

Vedení týmů je založeno nejen na znalosti psychologie, ale i na znalosti kulturních rozdílů. Jejich vliv je klíčový všude tam, kde jsou kolektivy složené z profesionálů přicházejících z různých zemí. Jste v takové firmě, případně chcete pracovat na mezinárodní úrovni? Pak právě zde můžete získat “koktejl” znalostí a dovedností na úrovni interkulturní psychologie i mezinárodního práva.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Leadership diverzitních týmů
 • Multikulturní management
 • Psychologie práce a organizace
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Strategie podniku
 • Strategický management
 • Právo
HR manažer, Odborný pracovník, Koordinátor, Projektový manažer

Lidské zdroje

Úspěch jakékoliv firmy, instituce, start upu či projektu stojí na lidech. Umět pracovat s tzv. lidskými zdroji, umět vyhledávat vhodné profesionály, odhadovat jejich kvalifikaci, jejich charaktery, umět sbírat dostatečně věrohodné reference, které potvrdí či vyvrátí první dojem, umět pracovat s motivací lidí, kteří pracují v týmu a rozvíjet dále jejich nadání, stejně jako řešit konflikty, to je komplex dovedností s rostoucím významem pro 21. století. Studenti ovládnou základy pracovního práva, principy sociologie, psychologie a vyjednávání i další znalosti a dovednosti, které jsou k profesionálnímu managementu lidských zdrojů nezbytné.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Organizační kultura
 • Kariérní management
 • Psychologie práce a organizace
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Strategie podniku
 • Strategický management
 • Právo
Personalista, Vedoucí HR oddělení, Specialista HR, HR business partner, HR marketing specialist, HR manažer, Teamleader, Kouč, Training & Development Specialist

Strategické řízení lidských zdrojů

Nestačí vybrat dobré lidi do týmu. Tým sestavený ze samých “hvězd” pravděpodobně nebude fungovat jako tým. Ani skupina lidí, kteří nemají přirozeného lídra. Zároveň musíte umět pracovat s lidmi, kteří jsou k dispozici, což znamená umět motivovat a vést lidi ke společnému cíli. To není jednoduchý úkol a vyžaduje nejlepší manažerské dovednosti. Stavět pracovní a projektové týmy, které dokáží uspět, je to, co se můžete naučit.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Zajištění lidských zdrojů
 • Organizační kultura
 • Kariérní management
 • Měření firemní výkonnosti
 • Performance management
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Strategie podniku
 • Strategický management
 • Právo
HR specialista, HR manažer, Headhunter, Recruiter, HR business partner, Training & Development Specialist

Profesní a osobnostní rozvoj

Na managementu je nejtěžší řízení lidí. Dobrá znalost charakterů, osobnostních typů, očekávání lidí, podpora motivace i řešení konfliktů se mnohem lépe zvládají, pokud máte dobrou psychologickou průpravu. Ta nespočívá tolik ve znalosti psychologických škol, ale v aplikaci dovedností v praxi. Kombinace aplikované psychologie v businessovém prostředí a znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů vás na to připraví.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Praktické koncepty koučinku
 • Kariérní management
 • Psychologie práce a organizace
 • Organizační kultura
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Strategie podniku
 • Projektový management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Manažerská ekonomie
Osobní kouč, Specialista HR, Teamleader, Facilitátor, Mediátor, Training & Development Specialist

Manažerská psychologie

Poznání o tom, jak jednají lidé na základě svých individuálních charakteristik nebo na základě sociální situace, má nekonečné množství využití v osobním, pracovním nebo společenském životě. Základy v psychologii či sociologii vytvářejí výborný odrazový můstek pro práci v marketingu i managementu, stejně jako pro práci s lidmi, například při hledání nových posil. Stejnou měrou umožňují sebepoznání, což je v oblasti rozvoje ten nejcennější možný cíl.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Psychologie práce a organizace
 • Psychologie v personální práci II
 • Leadership diverzitních týmů
 • Mezinárodní marketing
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Strategie podniku
 • Projektový management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Manažerská ekonomie
Personalista, Specialista HR, HR business partner, HR marketing specialist, Training & Development Specialist, Team leader, Osobní kouč, Sociolog

Diverzity management

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Systémy řízení
 • Kariérná management
 • Management změny (v AJ)
 • Talent management
 • Diverzity management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Strategie podniku
 • Projektový management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Manažerská ekonomie
Personalista, Specialista HR, HR business partner, HR marketing specialist, Training & Development Specialist, Team leader, Osobní kouč, Sociolog

Performance management

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Systémy řízení
 • Kariérní management
 • Management změny (v AJ)
 • Motivace k výkonu
 • Performance management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Strategie podniku
 • Projektový management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Manažerská ekonomie
Personalista, Specialista HR, HR business partner, HR marketing specialist, Training & Development Specialist, Team leader, Osobní kouč, Sociolog

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Pan doktor Čejka látku vykládal srozumitelně. Co mě však velmi příjemně překvapilo, byl prostor pro naše dotazy, zážitky a komentáře z praxe. Díky tomuto stylu výuky jsem si zapamatovala mnohem více informací, než z obyčejného výkladu. Zejména rozbory situací z praxe byly dle mého názoru velmi dobrou přípravou na zkoušku.

Paní doktorka Urbancová je skvělá lektorka. Vedení jejich přednášek i videocvičení hodnotím velmi pozitivně především kvůli řadě praktických příkladů a velkém prostoru pro diskuzi.

Přednášky skvělé, propojené s praxí, záživné, paní inženýrka perfektní a přes svůj mladý věk veliký odborník. Za mne 1 podtržená!