VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Inovace a Udržitelnost Ing.

Profesní zaměření Inovace a Udržitelnost Ing.

 • Ekonomické a sociální inovace
 • Udržitelný rozvoj a podnikání
 • Budoucnost udržitelného podnikání
 • Management inovací
 • Sustainable entrepreneurship
 • Informační management
 • Prezenční (2 - 3x / týden)
 • Kombinovaná I (1x / víkend / 14 dní)
 • Kombinovaná II (1x / trimestr)
 • Distanční I 5-7dní / trimestr (on-line)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Peofesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržené odborníky z firem Google, Inovační centrum Ústeckého kraje, Centre for innovation studies, Laboratoř Nadace Vodafone, Dáme jídlo...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Inovací.
 • Realizace vlastních projektů / startupů se zaměřením na společenskou odpovědnost v rámci StartUp VŠEM a Akcelerátor VŠEM.
 • O našich projektech se dozvíte více v DVTV, Forbes, nebo dalších médiích v rámci získaných ocenění.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního ročníku studia, pokud změníte své preference.

Ekonomické a sociální inovace

Ekonomické a sociální inovace názorným způsobem propojují teorii z oblasti inovací a dalších oborů s reálným podnikatelským prostředím. Orientujte se v teorii inovací a naučte se pracovat s vhodnými kreativními nástroji.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Management inovací
 • Financování inovací
 • Ekonomické a sociální systémy EU
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Projektový management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení
 • Strategický marketing
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Udržitelný rozvoj a podnikání

Získejte schopnost vnímat ekonomickou, sociální a environmentální rovinu udržitelnosti. Udržitelný život a spotřeba se dostávají do popředí zájmu nejen takzvaných „zelených“ spotřebitelů, ale každého z nás. Udržitelné podnikání je na vzestupu v době, kdy finanční krize umocněná sociálními a ekologickými problémy a vzrůstající zodpovědností spotřebitelů mění ekonomické a podnikatelské prostředí, kde zákazníci inklinují k nákupům zboží a služeb, u kterých vnímají hodnoty jiné než finanční.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Management udržitelnosti
 • Cirkulární ekonomika
 • Ekonomické a sociální systémy EU
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Projektový management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení
 • Strategický marketing
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, StartUper

Budoucnost udržitelného podnikání

Studium udržitelného podnikání rozvine schopnost tvořit projekty s přesahem, transformovat existující organizace nebo zakládat nové organizace a iniciativy prospěšné pro společnost a Zemi. Mezi absolventy budou inovátoři, kteří mají schopnosti nezbytné pro invenci, představivost, modelování, zavádění, vedení, koordinaci, zlepšování, hodnocení a přeměnu projektů, programů, institucí, platforem a systémů s ohledem na nová ekonomická a společenská paradigmata. Je potřeba vzdělávat lidi, kteří budou schopni změnit podmínky ve společnosti a adekvátně tyto změny prosazovat. Lidi, kteří nebudou jen specialisté, ale kteří budou mít v největší míře rozvinutou celou škálu lidství v jednotlivé individualitě. Zaměření „Budoucnost udržitelného podnikání” by mělo přispět k rozvoji osobností, které budou schopny zahrnout ve svém vědomí nejen sebe a společenství ostatních, ale i Zemi, kterou dokáží znovu proměnit v Zemi živou.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Inovativní vzdělávání
 • Města budoucnosti
 • Nová ekonomická a společenská paradigmata
 • Systémy řízení
 • Krizový management
 • Management změny (v AJ)

* V rámci zápisu volitelných předmětů / PA doporučujeme volbu předmětu Budoucnost udržitelného podnikání, které zaměření vhodně doplňuje.

 • Ekonomické a sociální inovace
 • Strategie podniku
 • Projektový management
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
Strategie, HR, vzdělávání, management rizik, plánování, CSR, udržitelnost, Odborné a vedoucí funkce ve firmách, médiích, světě nadací, politických institucích a neziskovém sektoru

Management inovací

Inovace jsou alfou každé vyspělé ekonomiky. Ať už jde o start up nebo nový produkt nadnárodní korporace, je nutné umět jeho vývoj řídit a dovést ho k úspěšné realizaci. Drtivá většina nových nápadů skončí neúspěchem, někdy zbytečně. Pojďte se naučit tomu předejít.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Management inovací
 • Procesní management
 • Organizační kultura
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Projektový management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení
 • Strategický marketing
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Informační management

Pro všechny organizace je nutností získávat, zpracovávat, zprostředkovávat, ukládat a vyměňovat si informace s okolím a tyto toky řídit. Propojte znalosti systémových přístupů, manažerských metod a informačních technologií a buďte ve své organizaci nápomocní k racionálnímu, účelovému a ekonomickému chování tak, aby bylo možné efektivně dosahovat stanovených cílů.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • ICT strategie
 • Aplikace podnikové informatiky
 • Krizový management
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Strategie podniku
 • Právo
 • Ekonomické a sociální inovace
Stratég ICT, Vedoucí IT oddělení, IT architekt, Projektový IT manager, Front-end architekt, Správce informačního systému

Sustainable entrepreneurship

There are three main forms of entrepreneurship: profit-oriented entrepreneurship, social entrepreneurship and systemic entrepreneurship. The first focuses on financial indicators; the second adopts wider social or environmental goals in addition to profit; the third envisions, designs and showcases institutions for the future. Systemic entrepreneurs are transformative leaders. They redesign existing institutions from the ground up or create new systemic initiatives to regenerate society in the 21st century. The mission of systemic entrepreneurs is to foster higher human potential, social-well-being and ecological integrity. The task is to transform the prevailing worldview and consciousness, as well as related social structures and practices, into dignifying ones that are true to deeper human aspirations. In short, systemic entrepreneurs focus on manifesting, spreading and scaling deep innovations for long-term sustainability.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Transformative education (ENG)
 • Future cities (ENG)
 • New paradigms in economics, politics & culture (ENG)
 • Change management (ENG)
 • Systémy řízení
 • Krizový management

* ENG - předmět probíhá v anglickém jazyce

* V rámci zápisu volitelných předmětů / PA, doporučujeme volbu předmětu Sustainable entrepreneurship, který zaměření vhodně doplňuje.

 • Strategie podniku
 • Projektový management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
Strategy, human resources, education, risk management, planning, corporate social responsibility, sustainability, Expert and leadership functions in firms, financial institutions, foundations, media, political institutions and the non-profit sector

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Styl výuky pana doktora Kotuliče mi velmi vyhovoval a myslím si, že nás tak naučil víc, než kdyby jen suše přednášel. Dal nám možnost si vše prakticky ozkoušet a to velice oceňuji.

Pan doktor Řehoř je jeden z největších "pokladů na VŠEM". Je to odborník na svém místě!

Přednášející má neuvěřitelné zkušenosti se sociálními inovacemi, a to nejen z Čech, ale především ze světa. Velmi zajímavé přednášky s možností zapojení do aktuálně běžícího projektu.