VŠEM > Studium VŠEM > Oblasti a zaměření studia Ing. / MSc. > Zaměření Management Ing./MSc.

Zaměření Management Ing./MSc.

 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční on-line (BBA / MSc. / MBA / Ph.D. / DBA)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Zaměření MANAGEMENT

 • Obsah zaměření navržené odborníky z firem Google, Deloitte, Nestlé, DHL, ČSOB, M.C.Triton, Siemens ...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Managementu.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku.
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu studia, pokud změníte své preference.

Management procesů

Zorientujte se v podnikové a manažerské ekonomice, managementu, nejnovějších trendech ve výrobě, sůžbách a průmyslu 4.0 a ovládněte inovační procesy podniku. Kombinací dovedností a znalostí z uvedených předmětů získáte kompetence požadované vedením současných podniků.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Procesní management
 • Krizový management
 • Manažerský controlling
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Projektový managment
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Krizový manažer, Specialista v oblasti managementu rizik

Administrativa a management

Mnoho lidí by chtělo rozhodovat, ale chybí jim dovednost ukázat, jak rozhodnutí naplnit a administrovat. Přitom jakékoliv manažerské rozhodnutí lze hodnotit až podle dopadů a výsledků. Pojďte se naučit, jak skloubit rozhodování s proveditelností. Získáte komparativní výhodu proti těm, kdo jen rozhodují.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Multikulturní management
 • Procesní management
 • Organizační kultura
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Projektový managment
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Asistent, Provozní ředitel, Administrativní pracovník, Vedoucí oddělení

Projektový management

Ovládněte projektové řízení v kostce! Poznejte různé přístupy k řízení projektu, životní cyklus projektu i metody využívané při přípravě a realizaci projektu. Naučte se projekt navrhnout, naplánovat, řídit a také ukončit.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Procesní management
 • Krizový management
 • Organizační kultura
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Projektový managment
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Projektový manažer, Vedoucí oddělení, Specialista v oblasti managementu rizik

Management změn

Staňte se nositelem změny adaptabilním na řadu specifických oblastí! Technologie mění zavedené postupy a metody rychleji než kdy jindy, buďte připraveni na změnu ve vlastní společnosti, nebo buďte nápomocní s procesem změny ve vybrané organizaci.

Předměty zaměřeníProfilové předměty

 • Krizový management
 • Kariérní management
 • Leadership diverzitních týmů
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Projektový managment
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Projektový manažer, Krizový manažer, Vedoucí oddělení, Specialista v oblasti managementu rizik

DALŠÍ OBLASTI ZAMĚŘENÍ STUDIA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Přednášky doktora Blažka byly bohaté na praxi, zajímavě vedené a naprosto adekvátní danému učivu. Pro mne byly velice přínosné i konzultace, jejichž výstup jsem použila úspěšně na své pracovní pozici. Děkuji!

Pan doktor dokáže látku podat lidským způsobem. Většinu teorie prokládá praktickými příklady a nechává prostor pro dotazy z řad studentů.

Přednášky i videocvičení byly skvěle koncipovány. Paní docentka je odborník, který umí zaujmout. Její přednášky jsou jedny z nejužitečnějších a zároveň nejzábavnějších. Vše, co přednášela, využiji v praxi.