VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Management Ing.

Profesní zaměření Management Ing.

 • Administrativa a management
 • Management procesů
 • Ekonomické prostředí
 • Logistika
 • Neziskové organizace
 • Právo v manažerské praxi
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční I 5-7dní / trimestr (on-line)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Profesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržené odborníky z firem Nestlé, DHL, ČSOB, M.C.Triton, Siemens ...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Managementu.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního ročníku studia, pokud změníte své preference.

Management procesů

Zorientujte se v podnikové a manažerské ekonomice, managementu, nejnovějších trendech ve výrobě, službách a průmyslu 4.0 a ovládněte inovační procesy podniku. Kombinací dovedností a znalostí z uvedených předmětů získáte kompetence požadované vedením současných podniků.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Procesní management
 • Krizový management
 • Manažerský controlling
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Projektový managment
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Krizový manažer, Specialista v oblasti managementu rizik

Administrativa a management

Mnoho lidí by chtělo rozhodovat, ale chybí jim dovednost ukázat, jak rozhodnutí naplnit a administrovat. Přitom jakékoliv manažerské rozhodnutí lze hodnotit až podle dopadů a výsledků. Pojďte se naučit, jak skloubit rozhodování s proveditelností. Získáte komparativní výhodu proti těm, kdo jen rozhodují.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Manažerský controlling
 • Organizační kultura
 • Měření firemní výkonnosti
 • Google Analytics
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Projektový managment
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Asistent, Provozní ředitel, Administrativní pracovník, Vedoucí oddělení

Ekonomické prostředí

Pochopit principy fungování ekonomiky znamená lépe pochopit historii ekonomického vývoje, vyznat se ve vztazích globalizované světové ekonomiky, ale i lokálního českého trhu a vhodně kombinovat ekonomické znalosti s českou i evropskou právní problematikou. Pro ty, kdo se chtějí pohybovat na pomezí hospodářské politiky a velkého businessu, jsou takové znalosti nepostradatelné.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • EU a mezinárodní finance
 • Ekonomické a sociální systémy EU
 • Právo EU
 • Mezinárodní marketing
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Právo
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Zaměstnanec v zahraničním obchodu a diplomatických službách, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce ČR, Specialista České správy sociálního zabezpečení

Neziskové organizace

Zajímá Vás práce v neziskových organizacích a pomoc ostatním? Staňte se plnohodnotným členem týmu, ředitelem neziskové organizace, nebo založte organizaci vlastní! Získejte komplexní znalosti nutné k odpovědnému a efektivnímu vedení nejen veřejně prospěšných organizací.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Fundraising a Guerilla marketing pro neziskový sektor
 • ESIF projektování
 • Krizový management
 • Organizační kultura
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Finanční řízení
 • Právo
 • Ekonomické a sociální inovace
Ředitel neziskové organizace, Financial and office coordinator, Sociální pracovník, Vedoucí HR oddělení

Logistika

Jak zajistit, aby se zboží dostalo od výrobce přes dodavatele až ke konečnému spotřebiteli? Takový systém musí mít pečlivou organizaci – zboží se musí dostat tam, kam má, a navíc ve správný čas – naučíte se prognózovat, plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat dopravní procesy, jejichž význam společně s rostoucí globalizací ekonomiky stále stoupá.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Kvalita dopravy
 • Kalkulace nákladů v dopravě
 • Krizový management
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Právo
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Obchodní zástupce, Koordinátor výroby, Speditér, Manažer dopravy, Logistik, Vedoucí interní logistiky

Právo v manažerské praxi

Zorientujte se v různých oblastech práva (soukromé, absolutní, vlastnické a závazkové) a v jejich základních principech. Znalosti můžete aplikovat v rámci vlastního podnikaní i na různých pozicích ve vybraných veřejných či soukromých organizacích.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Právo na internetu
 • Právo ochrany osobních údajů
 • Právo EU
 • Ekonomické a sociální systémy EU
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Právo
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Strategický management
 • Ekonomické a sociální inovace
Specialista pro ochranu práv, Asistent, Manažer smluvních vztahů

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Přednášky doktora Blažka byly bohaté na praxi, zajímavě vedené a naprosto adekvátní danému učivu. Pro mne byly velice přínosné i konzultace, jejichž výstup jsem použila úspěšně na své pracovní pozici. Děkuji!

Pan doktor dokáže látku podat lidským způsobem. Většinu teorie prokládá praktickými příklady a nechává prostor pro dotazy z řad studentů.

Přednášky i videocvičení byly skvěle koncipovány. Paní docentka je odborník, který umí zaujmout. Její přednášky jsou jedny z nejužitečnějších a zároveň nejzábavnějších. Vše, co přednášela, využiji v praxi.