Marketingový výzkum

Naučte se správně připravit marketingový výzkum, který tvoří základ úspěchu.

Předmět Marketingový výzkum identifikuje roli marketingového výzkumu jako metodologii získávání, vyhodnocování a podkladu pro kvalifikované strategické rozhodnutí korporátních aj. manažerů, majitelů produkčních systémů a marketingových manažerů. Seznamuje s účelem, procesem a obsahem marketingového výzkumu jako specifické cesty získávání podstatných marketingových informací. Zabývá se možnostmi jejich získávání, zpracování a analýzy. Pomůže získat bližší představu o vhodnosti různých metod a osvojit si jejich základní podmínky a postupy. V rámci studia jsou řešeny praktické příklady výzkumných úloh.

  • Smysl a proces marketingového výzkumu.
  • Zdroje dat marketingového výzkumu a výběrová rozhodnutí. 
  • Metody získávání informací. Metodické možnosti, jak získávat sekundární data.
  • Zpracování dat. Hlavní stádia zpracování dat. Nezbytnost editování dat.
  • Analýza dat, interpretace a prezentace výsledků. Analýza sekundárních a primárních dat.

Jiří Boháček

  • Absolvent katedry sociologie FF UK Praha, zaměření na strategický marketing, marketingový výzkum, sociologické teorie a textovou lingvistiku.
  • Zkušenosti jako poradce výzkumné agentury IPSOS a společnosti ŠkodaAuto.

Kamila Tišlerová

  • Doktorát v oboru Ekonomika a management získala v roce 2012.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Profesionální a zajímavá forma výuky, promptní zpětné vazby při komunikaci s pedagogem.

Pan doktor je neskutečně vzdělaný člověk, který se v oblasti marketingu vyzná.

S výukou a paní doktorkou Tišlerovou jsem byla spokojená. Předmět naplnil mé očekávání.