Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Mgr. Jiří Boháček, Dr.

Mgr. Jiří Boháček, Dr.

Marketing I a II, Marketingový výzkum, Mezinárodní marketing, Reklama a marketingová komunikace
Sociologie, Sociologie řízení, Spotřební chování

Absolvent katedry sociologie FF UK Praha, zaměření na strategický marketing, marketingový výzkum, sociologické teorie a textovou lingvistiku, Roku 1998 absolvoval doktorandské studium na katedře sociologie FF UK Praha

Publikační činnost

 • Boháček, J. a kol. Výzvy marketingu v současné krizi. 1. vyd. Praha: Adart, 2013. 165 s. ISBN 978-80-904645-7-5.
 • Čichovský, L., Boháček, J., Urban, J. Moderní pojetí inovací a jejich typologií pro praxi. 1. vydání. Praha, Adart, 2012. 196 s. ISBN 978-80-904645-3-7.
 • Čichovský, L., Boháček, J. Nízkonákladová vícevrstevnatá marketingová komunikace – moderní trend v komunikaci. Sborník mezinárodní konference Ko-media. VŠFS Praha, s. 46-57. 
 • Čichovský, L., Boháček, J. Nízkonákladová virální komunikace s využitím Facebooku a Digest Newsletterů. Sborník mezinárodní konference Ko-media. VŠFS Praha, 2012. s. 84-94. ISBN 978-80-7408-067-8.
 • Čichovský, L., Boháček, J. Nové trendy využití inovačních modelů pro zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity podniků. Sborník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání 2012. Plzeň, 15.-16. 11. 2012, s. 46-56. ISBN 978-80-261-0100-0. 
 • Čichovský, L., Boháček, J. Innovative Types of Cooperation in Automotive Industry. International Conference “Trends in Economics and Management for the 21st Century”. Brno, 2012, s. 10. 
 • Čichovský, L., Boháček, J. Methodology of Calculation of Transaction and Relation Value of Innovation for Producer Value. Transactions of the Universities of Košice. Vol. 17, 1/2013. ISSN 1335-2334.
 • Boháček, J. Vliv produktových inovací na inovativní image značek piva v České republice Ekonomické listy. VŠEM. Praha 2/2014. s.37-47. ISSN 1804-4166.
 • Boháček, J. Spokojenost Čechů jako účastníků domácího cestovního ruchu. Ekonomické listy. VŠEM. Praha 2/2015. s.3-24. ISSN 1804-4166.

Pedagogická činnost

 • VŠEM + Strategický marketing, Mezinárodní marketing, Marketingový výzkum, Sociologie řízení, Praktické aplikace
 • VŠE + Marketing, Spotřební chování
 • FF UK Praha + Sociologie a ideologie

Granty a členství

 • IGA VŠEM, 2012 – Generátory výkonnosti českého průmyslu
 • ESOMAR – člen od 2005 do 2010

Konference

 • XIII. International Sociological Congress (1993)
 • ESOMAR International Congress (2003)
 • ESOMAR International Congress (2005)
 • Škoda World Marketing Conference (2004-2008)
 • Škoda World Dealer Conference (2004, 2005, 2007, 2008, 2010)
 • Mezinárodní vědecká konference Ko-media, Praha (2012)
 • Mezinárodní vědecká konference Trendy v podnikání, Plzeň (2012)
 • Mezinárodní vědecká konference Trendy v ekonomice a managementu, Brno (2012)
 • Mezinárodní vědecká konference, Košice (2013)