Mezinárodní právo veřejné

Soubor právních norem, které upravují právní vztahy mezi jednotlivými státy a také vztahy mezi státy a mezinárodními organizacemi.

Předmět Mezinárodní právo veřejné se zabývá problematikou mezinárodního práva veřejného, tedy práva, kterým se řídí vztahy medzi státy a mezinárodními organizacemi. Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled této právní oblasti se zvláštním zaměřením na ty části mezinárodního práva, které jsou důležité pro mezinárodní obchod. Důraz je tak kladen jednak na obecnou problematiku vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva, pramenů mezinárodního práva a právního postavení a fungování mezinárodních organizací, jednak na konkrétní ekonomicky významné oblasti mezinárodního práva jako právní režim evropských mezinárodních řek, mořské a námořní právo, apod.

 

  • Mezinárodní právo veřejné – pojem. Vztah mezinárodního a vnistrostátního práva.
  • Prameny mezinárodního práva.
  • Mezinárodní organizace. Právní subjektivita mezinárodních organizací.
  • Mezinárodní říční toky. Právní režim evropských mezinárodních řek.
  • Námořní a mořské právo. Úmluva UNCLOS.
  • Mezinárodní ekonomické právo. Světová banka a MMF. WTO. Nadnárodní organizace. 

Peter Brezina

  • Ve své odborné činnosti se zaměřuje na filosofická, teoretická, antropologická a společenskovědní východiska práva, respektive na právo ve výše zmíněných souvislostech.
  • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr., Ph.D.).

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Potěšilo mě, že doktor Brezina neodmítne žádnou otázku ani upozornění.

Spokojenost.

Pan doktor Brezina je skutečný odborník.