Právo

Základní prvky obchodního práva.

Cílem předmětu Právo je docílit, aby studenti získali dobře podloženou představu o základních obrysech právní úpravy podnikání a věděli tak, kdy a s čím se obrátit na profesionály (a rozumět alespoň něčemu z toho, co říkají).

Studenti se seznámí se základními prvky obchodního práva: právním postavením podnikatele, jeho jednáním, formami obchodních korporací, i základními prvky soutěžního a insolvenčního práva.

  • kdo je to podnikatel a proč je to důležité
  • co obnáší podnikání pod hlavičkou s.r.o či a.s.
  • jaká je odpovědnost společníků a členů statutárních orgánů obchodních korporací
  • co se stane, když to nevyjde

Peter Brezina

  • Právník a překladatel.
  • Ve výuce se snaží k právu přistupovat komplexně a představovat jeho jednotlivé prvky tak, aby to bylo srozumitelné i neprávníkům, aniž by přitom utrpěla přesnost výkladu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Lektor působí jako odborník a je otevřený každé otázce ke studiu.

Potěšilo mě, že doktor Brezina neodmítne žádnou otázku ani upozornění.

Zajímavý výklad pro mě ne úplně zajímavého předmětu - takže super :) Pan přednášející vhodně doplňoval teorii s příklady z praxe - výuka byla interaktivní se studenty.