Právo a právní prostředí

Právo a orientace v právním prostředí České republiky.

Předmět Právo a právní prostředí vysvětluje pojmy právo a spravedlnost, a jakou roli hrají dobré mravy. Dále se věnuje různým druhům práva (soukromé, absolutní, vlastnické a závazkové) a jejich základním principům.

Studenti dostanou informaci, jak se domáhat ochrany práv u soudu nebo u rozhodců.

Kurz je také doplněn o informace o trestní odpovědnosti.

 • Právo jako nástroj regulace vztahů – právních vztahů (právní jednání).
 • Osoby fyzické a právnické, svéprávnost, zastupování, prokura.
 • Soukromá a absolutní práva – vlastnické právo, vydržení.
 • Závazky jak vznikají, jak se mění, jak zanikají a důsledky jejich porušení.
 • Typické smlouvy, jak jsou upraveny, čím se liší.
 • Jak řešit spory - výhody a nevýhody jednotlivých způsobů řešení sporů.

Cyril Svoboda

 • Zastával mimo jiné funkci místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí.
 • Má bohatou osobní zkušenost z praktické diplomacie, naplňování mezinárodní politiky.
 • Je spoluautorem učebnice Politologie a mezinárodních vztahů VŠEM a učebnice Právo EU VŠEM.
 • Je vybaven znalostí teorie, má za sebou bohatou praxi.
 • Vyučuje ústavní právo a další oblasti veřejného práva i na jiných vysokých školách.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášky s p. Svobodou jsou obohacující, zábavné a velmi poučné. Na příkladech z praxe pochopí i laik právní spojitosti. Při zkoušce si student lehce vybaví, co se říkalo o dané problematice na přednášce.

Líbilo se mi, že přednášky vedla významná osobnost, která se v politice a hlavně právu pohybuje tolik let a má tedy přehled společně se zajímavými momenty z praxe.

Zaujímavý predmet, ktorý ponukol úvod do právneho prostredia. Doktor Svoboda prednáša uvoľnenou formou, kedy s nami aktívne diskutuje a vie nás vtiahnuť do preberanej látky. Zároveň s jeho skúsenosťami z praxe nám spomína na konkrétne situácie z jeho minulosti kedy sa stretol s danou problematikou. Jeho prednášky absolvujem rada, je to skutočný expert a vynikajúci lektor.